COVID-19 SÜRECİNDE MGÜ FAALİYETLERİ

Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla Üniversitelerde 16 Mart-6 Nisan 2020 tarihleri arasında eğitim-öğretime üç hafta süreyle ara verilmişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın bu süreçte gerekli altyapıya sahip üniversitelerin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerini online olarak sürdürebileceklerini bildirmesinin ardından Üniversitemiz de 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren teori derslerinde uzaktan eğitim-öğretime geçme kararı almıştır. Bu bağlamda tüm örgün Hazırlık, Lisans ve Lisansüstü programlarında bulunan teori dersleri, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Uzaktan Eğitim Sistemi https://uzem.mgu.edu.tr üzerinden sanal/canlı sınıflar ve ders videoları aracılığıyla gerçekleşmektedir.


Senkron ve Asenkron Uygulamalar


Uzaktan Eğitim Sistemi aracılığıyla Moodle ve Google Meet üzerinden senkron ve asenkron dersler verilmektedir. Senkron dersler, örgün eğitimdeki ders saatlerinde yapılmakta, asenkron dersler ise müfredata uygun olarak hazırlanmaktadır.


Sınav Uygulamaları


Sınavlar, eş zamanlı, ödev, proje ve ders sonrası sınama testleri olarak uygulanmaktadır.


Kurum İçi Eğitim


Resmi olarak 6 Nisan 2020 tarihinde derslerin başlamasından önce iki hafta boyunca Öğretim Elemanlarına ve öğrencilere UZEM Müdürlüğü tarafından eğitim programı hazırlanmıştır. Moodle ve Google Meet kullanımıyla ilgili videolar hazırlanmış ve haberleşme grupları kurularak sürekli olarak iletişim içinde olunmuştur. Bu sayede sorunsuz bir şekilde eğitim-öğretim sürdürebilmiştir.


Öğretim Elemanları ve Öğrenciler İçin Online Eğitimler,
Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları


Uzaktan Eğitim döneminde herhangi bir sıkıntının yaşanmasını önlemek amacıyla UZEM Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, sürekli olarak mesai yapmaktadır. Haberleşme Grupları ve E-Posta ağı sayesinde sorunlar giderilmekte ve eğitimin daha iyi olabilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.


image-01

EBA TV
BAĞLAMA YAPIMI BÖLÜM -1

image-01

EBA TV
BAĞLAMA YAPIMI BÖLÜM -2

image-01

EBA TV
KARS AŞIKLIK GELENEĞİ VE SAZ

image-01

EBA TV
PİYANONUN TARİHÇESİ

image-01

EBA TV
PİYANO AKORDU, BAKIM VE ONARIMI

image-01

EBA TV
OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÜRETİLEN PİYANOLAR

image-01

EBA TV
TANBURUN TARİHÇESİ VE ÇALGI ÖZELLİKLERİ

image-01

EBA TV
ZEYBEK KÜLTÜRÜ VE GELENEĞİNİN TARİHSEL SÜRECİ

image-01

EBA TV
KLASİK TÜRK MÜZİĞİ SÖZEL FORMLARI

image-01

EBA TV
SES KAYIT TEKNOLOJİLERİ

image-01

EBA TV
YA SANAT OLMASAYDI?

YÖK’TEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
İÇİN KAYIT DONDURMA VE ERTELEME HAKKI


COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Kurulumuz tarafından COVID-19 küresel salgını dolayısıyla:


1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,


2. Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla "dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine


3. Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına, karar verilmiştir.


YÖK'ün almış olduğu yukarıdaki karar doğrultusunda;

2019-220 Bahar Dönemi Kayıt Dondurma Başvuruları 06-17 Nisan 2020 Tarihi Mesai Bitimine Kadar, Öğrenci Bilgi Sistemi Üzerinden "Başvuru İşlemleri / Kayıt Dondurma İşlemleri" Menüsünden Yapılacaktır."

Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle evde kalmak durumunda olan akademisyen, idari personel ve öğrenciler için birçok yayınevi ve kurum bilimsel içerikli kaynaklarını erişime açtı.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın web sayfasından bu kaynaklara, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kampüsü dışından ulaşmak için bilgisayarlarında Proxy ayarlarının yapılması gerekmektedir.

Personel ve öğrencilerimiz Proxy ayarlarını yaparak kurum içinde bilgisayarlarında kullandıkları kullanıcı adı ve parolalarıyla erişim sağlayabilirler.

image

Üniversitemizde Corona (Covid-19) Virüsü ile Mücadele Titizlikle Devam Ediyor.


Mücadele çerçevesinde üst düzey tedbirlerin alındığı Üniversitemizde ortak alanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.


Artırılan hijyen ve güvenlik önlemleri kapsamında, Üniversitemiz genelindeki ortak alanlar, derslikler, koridorlar, kafeteryalar, yemekhane, kütüphane, park yerleri, asansörler, yangın çıkışları, kampüs içi sokaklar ve caddeler dezenfekte edildi.


Corona virüsünün bulaşma riskinin ortadan kaldırılması amacıyla, çalışanların genel durumları da ateş ölçerlerle kontrol ediliyor. Personelin çalışma saatleri azaltıldı. Risk grubunda yer alanlar için idari izin gibi önlemler de uygulamaya geçirildi.

image

Dünyada çok sayıda insana bulaşan ve hızla yayılan Corona (Covid-19) adlı virüse karşı, Üniversitemiz de, korunma tedbirlerini sürdürüyor.

Şu ana kadar Corona virüsüne hiç bir şekilde rastlanmayan üniversitemiz, öğrenci ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğini ön planda tutuyor.

Corona Virüsü’nden Korunma Yolları

Sağlıklı kişilerin açık havaya çıktıkları zaman maske ile solunum yollarını kapatmaları koruyucu değildir.

Alerjik bile olsa öksürük, hapşırığı olan ve ateşli kişilerin toplu alanlara girecekleri zaman maske kullanmaları çok daha önemlidir.

Kapalı alanlarda çok sayıda kişi ile bir arada bulunacak kişilerin maske takması, olası hastalar ile karşılaşmaları açısından anlamlı olabilir.

Yüzeylerden bulaşmanın önemi daha çok anlaşıldığı için evinden dışarı çıkan herkesin ortak alanlarda yüzeylere dokunduktan sonra yüz, göz ve ağızlarına temas etmemeye özen göstermesi çok önemlidir.

Dışarıda zaman geçiren herkesin sık sık ellerini yıkaması, su ve lavaboya ulaşamama durumunda alkol ile (en kolay bulunan % 60’lık kolonya) el dezenfeksiyonu yapması, hasta kişilerle karşılaştıkları zaman daha çok ellerini yıkaması koruyucudur.

Ilık su ile gargara yapılması ve bol ılık sıvı tüketilmesi, virüsün yerleşmesini engelleyebilir.

İyi beslenme, açık havada bulunma, kapalı alanların havalandırılması, egzersiz ve uyku düzenine dikkat edilmesi, genel sağlığın artması ve virüsün yerleşmesinin azalmasına etki eder.

Dar alanda bulunmayı arttırdığı için, mümkün olduğunca asansör yerine merdiven kullanılması daha güvenlidir.

Hastalık belirtileri başladığı zaman, mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmak, giderken de maske takmak çok önemlidir.

image

20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2020/3 sayılı Genelge uyarınca COVID-19 virüsünün neden olabileceği yaşanması muhtemel olumsuzluklardan etkilenmemek için ikinci bir emre kadar Üniversitemizde düzenlenecek olan panel, konferans, seminer, söyleşi ve sanatsal etkinlik gibi programlar iptal edilmiştir.

image

Cumhurbaşkanlığının 22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan genelge uyarınca COVID-19 virüsünün neden olabileceği yaşanması muhtemel olumsuzluklardan etkilenmemek ve salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında Üniversitemizde de akademik ve idari personele ilişkin çalışma düzeni yeniden oluşturuldu. Uygulama kapsamında, belirlenmiş kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılırken, salgınla mücadeleyi zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, yönetici pozisyonunda bulunanlar için asgari sayıda personel ile esnek ve dönüşümle çalışması ve evden çalışacak personelin işyerinde ihtiyaç olması ve mecburi sebepler haricinde evden çıkmaması kararlaştırıldı.

Üniversitemizde resmi yazışmalar EBYS üzerinden gerçekleştirilmektedir. COVID-19 salgını nedeniyle hizmetlerini evlerinden görmek durumunda kalan personel EBYS yazışmalarını kolaylıkla takip edebileceklerdir. EBYS erişimi için VPN ya da Proxy ayarlarına ihtiyaç duyulmamaktadır.

Sevgili Öğrencilerimiz;

Üniversitemiz 2019-2020 Bahar Dönemi lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine 6 Nisanda uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edecektir. Uzaktan eğitim sistemimizin kurulum çalışmaları tamamlanmış ve sisteme erişebilmeniz için kullanıcı hesaplarınız oluşturulmuştur. Eğitim-öğretim faaliyetleri başlamadan önce sisteme giriş işlemlerinizi ve hazırlıklarınızı tamamlamanız gerekmektedir.

Uzaktan Eğitim Sistemine uzem.mgu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

UZEM Kullanıcı Adı: MGÜ e-posta adresinizin kullanıcı adı (Özel Öğrenciler için şahsi e-posta adreslerinin kullanıcı adı)

UZEM Şifre: Uzaktan eğitim sisteminden MGÜ e-posta adresinize (Özel Öğrenciler için şahsi posta adreslerine) gönderilen e-posta üzerinden elde edilecek şifre

MGÜ e-posta adresinizi bilmiyorsanız, parolasını unuttuysanız veya özel öğrenci e-postanızı kullanamıyorsanız uzem@mgu.edu.tr adresine e-posta göndererek yardım alabilirsiniz.

MGÜ e-posta adresinizin kullanıcı bilgilerinizi biliyorsanız UZEM Giriş Sayfasında bulunan yardım videosunu izleyerek veya şifre oluşturma kılavuzunu okuyarak sisteme giriş işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Bütün dünya ile birlikte Türkiye de, Corona virüsü salgını nedeniyle tarihi günler geçirmekte. Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de, bir yandan salgını önlemek için tedbirler alınırken, diğer yandan toplumsal dayanışmanın artırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Evde kalmanın büyük önem taşıdığı bu zor günlerde, toplumun her kesiminden temsilciler, moral destek amacıyla internet ortamında birçok etkinlik düzenleyerek, katkılar sunuyor.

Bu çerçevede önemli bir katkı da, Rektörümüz Prof. Sayın Erol Parlak ve BİLSEM öğretmenlerinden geldi.

Rektörümüzün kaleme aldığı "Biriz Birlikteyiz Türkiye'yiz Biz" adlı şiir, M.E.B. Bilim ve Sanat Merkezleri'nde görevli 50 öğretmen tarafından seslendirildi. Her bir öğretmenimizin duygularını seslerine yükleyerek ayrı ayrı okuduğu dizelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan video, BİLSEM tarafından yayınlandı.

Ülkemizdeki birlik ve beraberlik ruhuna katkılarından dolayı BİLSEM öğretmenlerine teşekkür ederiz.

Biriz Birlikteyiz Türkiye'yiz Biz

Şiir : Erol Parlak

Ayrı gayrı yoktur varlığımız bir
Biriz birlikteyiz Türkiye'yiz biz
Derdimiz tasamız darlığımız bir
Biriz birlikteyiz Türkiye'yiz biz

Gönlümüz ummandır çehremiz sertçe
Yaşarız cihanda merdoğlu mertçe
El ele can cana kardeşçe tekçe
Biriz birlikteyiz Türkiye'yiz biz

Kara günde bakarız çaremize
Ağıt türkü sararız yaramıza
Yadlar fitne sokamaz aramıza
Biriz birlikteyiz Türkiye'yiz biz

Yanık yürekliyiz Hakk'tır közümüz
Aşk ile kaynayıp coşar özümüz
Akıllara kazınsın bu sözümüz
Biriz birlikteyiz Türkiye'yiz biz

Kırılsa da kanadımız kolumuz
Daha gür yeşerir biter dalımız
Hedefimiz birdir tektir yolumuz
Biriz birlikteyiz Türkiye'yiz biz

Pervâne'yim Hak gerçeğe vardıkça
Unutmayız kalplerimiz vurdukça
Yalnız bugün değil dünya durdukça
Biriz birlikteyiz Türkiye'yiz biz

2019-2020 YILI BAHAR YARIYILI (PANDEMİ DÖNEMİ)
AKADEMİK TAKVİMİ
  BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ AÇIKLAMA
Uzaktan Eğitim Döneminin Başlama ve Bitiş Tarihi 6 Nisan 2020 12 Haziran 2020  
Uzaktan Eğitim Dönemi Ara Sınav Haftası (Dersler Devam Ederken) 20 Nisan 2020 24 Nisan 2020  
Yaz Dönemi Derslerinin de Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmeye Başlanması Tarihi. 18 Mayıs 2020 3 Temmuz 2020  
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2020  
Ramazan Bayramı 22 Mayıs 2020 26 Mayıs 2020  
Yaz Dönemi Ara Sınav Tarihi 1 Haziran 2020 5 Haziran 2020  
Yaz Dönemi Ara Sınav Not Girişleri 1 Haziran 2020 19 Haziran 2020  
Dönem Sonu Sınavları (Uzaktan Eğitim Dönemi ve Yaz Dönemi Ortak) 6 Temmuz 2020 17 Temmuz 2020 15 Temmuz 2020 Resmi Tatil Olması Sebebiyle Sınav Yapılmayacak.
Dönem Sonu Sınavları Not İlanı 6 Temmuz 2020 18 Temmuz 2020 Dönem Sonu Sınavları Not İlanı 18 Temmuz 2020 Saat 23.59 İtibariyle Kapatılacaktır.
Bütünleme Haftası (Uzaktan Eğitim Dönemi ve Yaz Dönemi Ortak) 20 Temmuz 2020 24 Temmuz 2020  
Bütünleme Sınavları Not İlanı 20 Temmuz 2020 25 Temmuz 2020 Bütünleme Sınavları Not İlanı (Sistem 25 Temmuz 2020 Saat 23.59 İtibariyle Kapatılacaktır.)
Maddi Hata İtirazları İçin Son Gün 28 Temmuz 2020  
Maddi Hata İtirazlarının İlgili Akademik Kurullarca Değerlendirilme İçin Son Tarih 29 Temmuz 2020  
Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 3 Ağustos 2020  
Bahar Dönemi Harf Notlarının İlanı 6 Ağustos 2020  
EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ