Görev Dağılımları

PROF. DR. ERHAN ÖZDEN

REKTÖR


Genel Sekreterlik
Hukuk Müşavirliği
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Prof. Dr. Barış DEMİRCİ

REKTÖR YARDIMCISI


Akademik Birimler

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
Müzik ve Güzel Sanatlar MYO
Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı
Âşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İdari Birimler

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Koordinatörlük, Kurul ve Komisyonlar

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu
Eğitim Komisyonu
Etik Kurul
Hizmet İçi Eğitim Komisyonu
Kalite Koordinatörlüğü
Mevzuat Komisyonu
Profesör ve Doçent İlan Başvuruları Ön İnceleme Komisyonu
Sıfır Atık Komisyonu
Yayın Komisyonu
4/B Personel Alım Komisyonu

PROF. DR. ZAFER KURTASLAN

REKTÖR YARDIMCISI


Akademik Birimler

İcra Sanatları Fakültesi
Sanat Tasarım Fakültesi
Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uyg. ve Araştırma Merkezi
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İdari Birimler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Koordinatörlük, Kurul ve Komisyonlar

Bilimsel, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
EBYS Koordinatörlüğü
Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü
Erasmus Komisyonu
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Değerlendirme Komisyonu
Korona Virüs Salgını Danışma Komisyonu
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi
Rektörlüğümüze Bağlı Akademik Personel ve Daire Başkanı Kadrosunun Dengi ve Üstü Kadrolarında Bulunan Personel îçin İlgili Disiplin Kurulu
Rektörlüğümüze Bağlı İşçiler İçin Disiplin Kurulu
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Değerlendirme Komisyonu

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ