Rektörümüz Sayın Prof. Erol PARLAK'ın 2. Yıl Mesajı

Rektörümüz Sayın Prof. Erol PARLAK'ın 2. Yıl Mesajı

Türkiye’nin alanındaki ilk ihtisas üniversitesi olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ikinci yaşını kutlamanın ve ikinci eğitim-öğretim yılına erişmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Ülkemizin sanata dair öz birikimi yanında sahip olduğu bütün imkânları bütüncül biçimde kavrayan bir anlayış ekseninde biçimlendirmeye özen gösterdiğimiz Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, bir yandan ülkemizin potansiyelini temel alırken öte yandan evrenselliği gözeterek dünyaya geniş bir ufukla bakabilen bir kurum olma yolundaki ilerleyişini sürdürmektedir.

54462 m2 yüzölçümlü bir alana sahip yerleşkemizde 23600 m2 kapalı alan bulunmaktadır. Göreve geldiğimiz günlerden itibaren gerçekleştirdiğimiz ilk çalışmalarımızdan biri, üniversitemize ait olup zamanla farklı kurumlara aktarılmış bulunan alanlarımızın devirleri için bakanlıklar nezdinde görüşmelerle yürüttüğümüz girişimlerdir. Böylelikle kampüs bütünlüğü ve geleceğe dair ihtiyaçlarımıza yönelik yaptığımız planlamalarla fiziki olanaklarımızı geliştirme gayretindeyiz.

Gerek idari gerekse akademik alanda yürüttüğümüz kadrolaşma çalışmalarında ise acele etmeden, akılcı biçimde kadrolaşmaya büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda üniversitemizin eğitim omurgasını oluşturacak akademik kadromuzu da büyük bir özenle seçerek; alanında uzman, birbirinden kıymetli isimleri bünyemize kazanma gayreti içinde olduk ve her adımda aynı hassasiyetle hareket etmekteyiz.

Daha eğitime başlamadan önce, tüm kurumsal paydaşlarımız ile bize katkı sağlayabilecek alanın önemli simalarını davet ettiğimiz sekiz adet çalıştay gerçekleştirdik. Bu toplantılarda kurumsal yapılanmamız yanında; Türkiye’de müzik ve güzel sanatlar alanında öncelikli ele alınması gereken konular ile bunlara dair sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik konuları ele aldık. Teori, terminoloji ve notasyon alanlarında ihtiyaç duyulan önermeleri kazanabileceğimiz “Teori, Terminoloji, Notasyon Çalıştayı” ve müzikle terapi alanına dair önemli kazanımlar elde edebileceğimiz “Müzik Terapi Çalıştayı” bunlardan bazıları idi.

Eğitim programlarımızı oluşturma yolunda yürüttüğümüz hızlı ve yoğun tempolu çalışmalarla kuruluşumuzun henüz birinci yılında programlarımızı hazırlayarak Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi lisans programı bünyesinde ilk öğrencilerimize kapılarımızı açtık. Gene aynı yıl içerisinde Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde hızla yüksek lisans ve doktora programlarımızı kurup öğrencilerimizi alarak onları da hayallerimize ortak ettik. Aynı doğrultuda kuruluşumuzun ikinci yılında ise yüksek lisans programlarımızın sayısını arttırma yanında İcra Sanatları Fakültesi ile Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültelerini de faaliyete geçirerek öğrenci kabulüne hazır hale getirdik. Bu noktada belirtmeliyim ki toplumumuzun engin teveccühü ile karşılaşmanın sevinci içerisindeyiz. Zira üç fakültemizin çeşitli bölümleri ile lisansüstü programlarımıza iki bin beş yüz civarında alanında rekor denilebilecek sayıda aday başvurusu oldu.

Bir yandan eğitimle ilgili bu adımları hayata aktarırken diğer yandan bir ses kayıt stüdyosu ve çalgı müzesi kurma çalışmaları başlattık. Bu çalışmaları da yakında sonlandırarak oluşturduğumuz birimleri faaliyete geçireceğiz.

Üniversitemizin tanıtımına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar ise daha kuruluşumuzdan itibaren hep gündemimizin öncelikli konuları arasında oldu. Bu doğrultuda; kamuoyunda yoğun ilgi gören ve üniversitemizin tanınıp bilinmesine önemli katkılar sağlayan çeşitli projeler sergiledik. Bu projeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz; “Yunus Dilinden, Bitmeyen Ağıt Çanakkale” müzik ve sahne projeleri ile ilk ikisini Kırşehir’de, üçüncüsü ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Kültür Bakanlığı ile iş birliği içinde düzenlediğimiz “Neşet Ertas Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri” gibi projeleri beğenilere sunduk. İnsanımızın Avustralya’ya gidişinin 50. Yıl dönümü dolayısıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-Avustralya Kültür Bakanlığı ve üniversitemiz iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz şef İskender Ozan Toprak yönetiminde Melbourne Senfoni Orkestrası eşliğindeki “Euphony” adlı konser projesi de bu yöndeki bir başka faaliyetimizdi.

Cumhuriyetimizin sanat alanındaki ilk kurumlarından olan Musiki Muallim Mektebi binasının yapılış amacı ve tarihsel perspektifine uygun olarak yeniden kazandırılmasına yönelik Millî Eğitim Bakanlığımız öncülüğü ve Mamak Belediyesi katkıları ile hazırladığımız; “Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95. Yılında Musiki Muallim Mektebi” başlıklı çalıştayımızı da 1 Kasım 2019 Cuma günü gerçekleştirdik.

Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu ve bir dünya üniversitesi olma yolundaki hedeflerine yönelik olarak da çeşitli adımlar attık. Bu doğrultuda ilk olarak “Avrupa Konservatuar ve Müzik Akademileri Birliği”ne üye olduk. İkinci adımda ise çeşitli ülkelerdeki önemli müzik-kültür-sanat kurumları ile iş birliği anlaşmaları imzalamaya başladık. Bu kapsamda da şu ana kadar yedi kurum ile iş birliği anlaşması imzaladık. Bunlar: Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Kazakistan), Bakü Müzik Akademisi (Azerbaycan), Medeniyyet ve İncesenet Üniversitesi (Azerbaycan), Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo (Slovenya), Belarus Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Belarus Devlet Müzik Akademisi, Belarus Devlet Sanat Akademisi. Bu yöndeki çalışmalarımız başta Çin, Rusya, Almanya, Avusturya, ABD olmak üzere başkaca ülkeleri de kapsayacak şekilde devam edecektir.

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alandaki hedefleri doğrultusunda gelecekte yapmayı planladığımız çeşitli projeler de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

a. Hâlihazırda yaklaşık yüzde ellisi natamam olan kampüsümüzdeki binaların inşaatlarını aşama aşama tamamlanması ki MGÜ Kültür ve Kongre Merkezinin faaliyete geçirilerek Ankara’nın Kültür Sanat faaliyetlerine kazandırılması bunların başında gelenlerindendir. Yerleşkemizdeki tüm yapıların tamamlanarak işlerlik kazanması ile öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz daha iyi koşullara haiz bir üniversite ortamına kavuşacaklardır.

b. İcra Sanatları Fakültesi bünyesinde orta öğretim düzeyinde eğitime geçilerek sanat eğitiminin erken yaşlarda başlatılması, böylelikle daha köklü ve sağlam bir temelde sanatçıların yetiştirilebilmesine olanak sağlamak,

c. Yarı zamanlı eğitim biriminin açılması ile öğrenimini farklı alanlarda sürdüren öğrencilerin müzik ve sanat eğitimi alabilmelerine olanak sağlamak,

d. Sürekli eğitim biriminin etkin hale getirilmesi ile müzik ve sanat eğitiminin üniversitemizden taşıp toplumuzun tüm fertlerine ulaştırılabilmesini sağlamak,

e. Birbirinden farklı çok sayıda sanat toplulukları kurarak faaliyete geçirmek,

f. Bilgi kütüphanemizin donanımını uluslararası standartlara kavuşturup birikimini zenginleştirerek hizmete sunma yanında özellikle ülkemiz için büyük önem arz eden uluslararası standartlara sahip bir ses kütüphanesi kurarak ses hazinemize sahip çıkmak,

g. Üniversite bünyesinde başkaca ses ve görsel kayıt stüdyoları kurarak hem eğitim hem de sektörel alanın kullanımına sunmak,

h. Çalgı yapım ve tamir atölyeleri kurarak hizmete sunmak,

Umuyoruz ki geleceğe yönelik olarak ajandamızda yer alan ve bizleri heyecanlandıran bu ve benzeri çalışmalara dair bütün hedefleri geç kalmadan gerçekleştirerek; hem bilim-sanat alanına değer katacak çalışmalar yapacağız hem de ülkemiz kültür sanatına ve uluslararası alanda temsiline katkılar sağlayacağız.

Üniversitemizin ülkemize, milli kültürümüze ve insanlığa kıymetli hizmetler üretebilmesi yolunda; birlik, beraberlik, azim ve başarı dolu nice yıllara…

Prof. Erol PARLAK
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Rektörü

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ