YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Personel


Gökay ZARALI

Gökay ZARALI

Makine Mühendisi

Feride Ayyıldız

Feride AYYILDIZ

İnşaat Mühendisi

Burak Kırkoca

Burak KIRKOCA

Elektrik Teknikeri


Halil Kabadayı

Halil KABADAYI

İnşaat Teknikeri

Ramazan Katrancı

Ramazan KATRANCI

Mekanik Tesisat Teknikeri

Kerim Erol

Kerim EROL

Mobilya Dekorasyon Teknisyeni

Organizasyon Şeması

MGU İdari ve Mali İşler Organizasyon Şeması

     

Görev Yetki ve Sorumluluklarımız

Üniversitemizin eğitim-öğretim, beslenme, barınma ve kültür hizmetlerinin yerine getirilmesi için Daire Başkanlığımızın görevleri;


Üniversitemizin gelişmesine uygun olarak ihtiyaç duyulan bina ve tesisin projelendirme çalışmalarını koordine etmek,

Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işin fizibilite raporlarını hazırlamak,

Üniversitemizin kamulaştırma ve arazi tahsis çalışmalarını yürütmek,

İhale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek,

İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemini yürütmek,

Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerini yapmak, bunu merkezi bir yapı içinde planlamak ve projelendirmek. Yapıların plan ve projelerine uygun şekilde yaptırmak, Uygulama çalışmalarını yerinde izlemek ve denetlemek, Tamamlanan projelerin geçici ve kesin kabul işlemlerini gerçekleştirerek hizmete sunmak,

Her türlü altyapı ihtiyacını belirlemek, altyapı hizmetinin kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve benzeri konularda yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek,

Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ek olarak ihtiyaçlar doğrultusunda, bina içi ve dışı tadilat, bakım ve onarım yapmak,

Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını yapmak,

Afet risklerine karşı plan, proje ve imalatlar yaparak veya yaptırarak çeşitli önlemler geliştirmek,

Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve atık su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi için mevcut tesis, santral ve tesisatı yenilemek, işletmek, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, arızalarını gidermek,

Çeşitli sebeplerle yüklenici vasıtasıyla gerçekleştirilemeyen açık ve kapalı alanlardaki tadilat ve onarım hizmetlerini yerine getirmek,

Yerleşke içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini yapmak,

Mevcut hizmet araçları ile ulaşım hizmetlerini sağlamak, Ulaşım hizmeti verilen araç ve makinelerin bulunduğu parkın rutin bakım ve onarımlarını yapmak,

Tadilat ve ıslah imar planlarını hazırlamak,

Tadilat ve ıslah imar planlarına uygun bir şekilde kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

Yukarıda sözü edilen hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan her türlü malzeme, araç-gereç ile makine-teçhizat alımlarına veya araç-gereç ile makine-teçhizat bakım ve onarımlarına yönelik ihale işlem dosyalarının hazırlanmasını sağlamak.

     

     

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
KÜTÜPHANE
SENATO
KARARLARI
E-POSTA
CİMER
HAFTANIN
MENÜSÜ