"Barış İçin Küçük Bir Şey Yap"

Hibrit İyi Niyet Performans Bienali

Basın Duyurusu

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Ruhi Konak tarafından tasarlanan Barış İçin Küçük Bir Şey Yap-Hibrit İyi Niyet Performans Bienali, Proje Onursal Başkanı Rektör Prof. Erhan Özden’in himayelerinde, 180 koordinatörün yürütücülüğünde gönüllü sanatçı ve bireylerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Barış İçin Küçük Bir Şey Yap Hibrit İyi Niyet Performans Bienali, öncelikle zulme dikkat çekerek barışa ilişkin iyi niyet oluşturmak maksadı ile tasarlanmıştır. Proje ile uluslararası katılımcılar arasında iyi niyet diyaloğu oluşturulması ve bu diyalog vasıtasıyla barışın tesisi için toplu bir çağrı yapılması amaçlanmaktadır.

Bu projenin temel dayanağı ve ulaşmak istediği kitle insandır. Bu bağlamda yaşı, eğitim düzeyi, mesleği ve ekonomik durumu ne olursa olsun toplumun bütün bireyleri, ahlaki ve hukuki sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla, bu etkinliğe çağrılıdır. Projenin, barış ile ilgili iyi niyet oluşturmak; aynı fikirde olan insanların etkileşimini sağlamak dışında bir amacı yoktur.

Proje, bütünlüğü bakımından performans niteliğindedir. Performansa konu edilecek eserler için sanat alanı ve malzeme türüne ilişkin sınırlama yoktur. Her türlü katkı performans olarak değerlendirilecektir. Plastik sanatlar, görsel sanatlar, edebiyat, müzik, sahne sanatları, işitsel sanatlar, dijital sanat, el sanatları, mimarlık, tasarım vd. sanat alanları ile ilgili eserler, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sanat galerileri, internet sitesi, diğer internet ortamları, sosyal medya vd. alanlarda sergilenmek, izlenmek ve dinlenmek üzere tasnif edilecek ve yayınlanacaktır.

Bienal kapsamında sergilerin yanı sıra bir kongre, bir konser ve uygulamalı sanat çalıştayı da tasarlanmıştır.

2024 yılı uygulaması Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür ve Sanat Topluluğu, Sanatçı Çalışıyor, Sessizler Tekkesi, Gelenek Atölyesi sanat platformlarının iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.

Eser kabul tarihleri 10 Ocak – 15 Mart 2024 olarak belirlenmiştir.

Detaylı bilgi için https://www.mgu.edu.tr/barisicinkucukbirseyyap/ web sitesine bakınız.

 

Prof. Ruhi KONAK
Proje Tasarımcısı-Küratör