Barış İçin Küçük Bir Şey Yap

Kurullar

Görev Tanımları

ONURSAL BAŞKAN: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü.

PROJE TASARIMCISI-KÜRATÖR: Projenin bütün fikir aşamalarını tasarlayan ve uygulama aşamasını gerçekleştiren; projeye ilişkin fikir haklarının sahibi ve yetkilisidir. Projenin uygulanması için iki yılda bir Yürütme Kurulu oluşturur.  Kurulların görevlerini belirlemek üzere yürütmeye ilişkin kuralları düzenler, geliştirir ve değiştirebilir. Yürütme ile ilgili görevlendirmeleri yapar; bu görevlendirmeleri uygun bulmadığı durumlarda iptal eder. Projeyi veya proje ile ilgili herhangi bir aşamayı feshedebilir. İki yılda bir gerçekleştirilmesi planlanan projenin her tekrarı için aynı veya farklı yürütme kurulu oluşturur.

YÜRÜTME KURULU: Projenin uygulama aşamasında görev alan üyelerin oluşturduğu kuruldur. Yürütme Kurulundaki her üye koordinatördür. Bu kurul gönüllülük esasına bağlı olarak, Proje Tasarımcısı-Küratörün’ün daveti ile kurulur. Yürütme kurulu Proje Tasarımcısı-Küratör’ün denetimine ve yönlendirmesine tabidir. Gerçekleştirilen etkinlikte Yürütme Kurulu kararları oy birliği veya oy çokluğu ile alınarak uygulanır.  Yürütme Kurulu aşağıdaki alt kurullardan oluşur:

Uluslararası Koordinatörler Kurulu: Projenin, farklı ülkelerdeki sanatçı koordinasyonunu sağlayan, en az otuz (30) sanatçının projeye dahil edilmesi maksadıyla davet gerçekleştiren, Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur.

Proje Yerel Uygulama ve Grup Koordinatörleri Kurulu: Projenin yerel işleyişinde koordinatör olarak görev yapan, en az otuz (30) sanatçının projeye dahil edilmesi maksadıyla davet gerçekleştiren, eserlerin seçimi ve ilgili kurullara veya adrese gönderilmesinden sorumlu Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur.

Galeri Sergileme Kurulu: Projenin uygulama aşamasında eserlerin galeri ortamında sergilenmesini ve sergilenme biçimini planlayarak uygulayan ve sanatçı koordinatörü olarak görev yapan Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur.

Dijital Sergileme Kurulu: Projenin uygulama aşamasına, kargo ile ulaştırılan dijital eserler ve internet ortamında ulaştırılan eserlerin sergilenme şeklini planlayarak uygulayan ve sanatçı koordinatörü olarak görev yapan Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur.

Panel-Sempozyum Düzenleme Kurulu: Projenin uygulama aşamasına, gerçekleştirilmesi düşünülen panel, konferans, seminer, sempozyum, kongre vb. planlayarak uygulayan ve sanatçı koordinatörü olarak görev yapan Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur.

Konser Düzenleme Kurulu: Projenin uygulama aşamasına, gerçekleştirilmesi düşünülen müzik ve sahne sanatları ile ilgili etkinlikleri planlayarak uygulayan ve sanatçı koordinatörü olarak görev yapan Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur.

Çalıştay Düzenleme Kurulu: Projenin uygulama aşamasında, gerçekleştirilmesi düşünülen çalıştay, workshop vb. etkinliği planlayarak uygulayan ve sanatçı koordinatörü olarak görev yapan Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur.

Belgelendirme Kurulu: Projenin uygulanmasıyla ilgili katılım, teşekkür vb. belgeleri, matbu evrakları düzenleyerek katılımcılara, kurullara, sponsorlara, vd. ileten ve sanatçı koordinatörü olarak görev yapan Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur.

Proje İç-İletişim Sorumlusu: Projenin uygulama aşamasında, kurul üyeleri ve sanatçılar arasındaki iletişimden sorumlu olan ve sanatçı koordinatörü olarak görev yapan Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur.

Proje Asistanları: Proje Tasarımcısı-Küratörün etkinlik ile ilgili çalışmalarında yardımcı olan ve sanatçı koordinatörü olarak görev yapan Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur.

Çeviri Ofisi: Proje kapsamında oluşturulan evrakın çevirisi ve tercümanlık işlerini yürüten ve sanatçı koordinatörü olarak görev yapan Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur.