"Barış İçin Küçük Bir Şey Yap"

Hibrit İyi Niyet Performans Bienali

Yönerge

 

AMAÇ–ÖNEM: Günümüz dünyasında en çok zulmü konuşuyoruz. Barış, hakkında konuşulan bir şey değil.

Teknoloji, ekonomi, siyaset vd. alanlardaki gelişmelerle övünen ve bu gelişmişliğin sürdürülebilirliği için her türlü tedbiri alan insanoğlunun sürdürülebilir barış hakkında nitelikli bir tedbiri yoktur. 

Barış için çaba gösteren devletler, toplumlar ve insanlar olduğu gibi karşı çıkarak barışa engelleyenlerin varlığı da dikkat çekmektedir.

Barış konusunda bir fikir veya eylemden söz edildiğinde kimin için barış(?), neden barış(?), neden şimdi barış(?), başkaları için istenen barıştan bize ne(?), sözü edilen barışı kimler destekliyor(?) onlar destekliyorsa biz neden destekleyelim(?) gibi soru ve cevaplar ile barışa karşı çıkılmaktadır. Bu yaklaşım, insan olma şuurunun taraf olma şuurundan daha ileri olmadığını göstermesi açısından üzücüdür.

Bütün gelişmeler göstermektedir ki barış için öncelikle iyi niyetli olmak gerekmektedir. Ancak barışın tesisi için de savaş önerilmektedir.

Barış İçin Küçük Bir Şey Yap-Hibrit İyi Niyet Performans Bienali, öncelikle zulme dikkat çekerek barışa ilişkin iyi niyet oluşturmak maksadı ile tasarlanmıştır.  Proje ile uluslararası katılımcılar arasında bir iyi niyet diyaloğu oluşturulması ve bu diyalog vasıtasıyla barışın tesisi için toplu bir çağrı yapılması amaçlanmaktadır.

Sanat yoluyla barışa katkı sağlamak üzere, niyet, eylem ve sergileme aşamalarını kapsayan sürece bağlı performanslar gerçekleştirilecektir.

HEDEF KİTLE VE KAPSAM: Proje, bir ideoloji, görüş, inanç vb. ile ilgilendirilmemektedir. Bu projenin temel dayanağı ve çıkış noktası ve ulaşmak istediği kitle insandır.

Bu bağlamda yaşı, eğitim düzeyi, mesleği ve ekonomik durumu ne olursa olsun toplumun bütün bireyleri, ahlaki ve hukuki sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla, bu etkinliğe çağrılıdır: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite; lisans, yüksek lisans, doktora düzeyi öğrencileri, amatör ve profesyonel sanatçılar, sanatseverler, öğretmenler, öğretim elemanları, mühendisler, mimarlar, edebiyatçılar, hekimler, hukukçular, vd. barışa karşı iyi niyetli olmaları bakımından uluslararası alanda birleşik toplumun tüm kesimleri, ahlaki ve hukuki sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla, bu etkinliğe çağrılmaktadır.

Etkinliğin barış ile ilgili iyi niyet oluşturmak; aynı fikirde olan insanların etkileşimini sağlamak ve bu konuya dikkat çekmek dışında bir amacı yoktur.

Belirtilen amaç doğrultusunda, proje yöneticilerinin ve etkinlik yürütücülerinin, etkinliği, etkinlik yetkililerini ve etkinlik kurullarını, barış için iyi niyet fikri dışında siyaset, ideoloji, ırk, düşünce, inanç, misyon vb. bağlamına yönlendiren paydaş arayışı yoktur.  Bu bağlamı temsil ederek projeyi amacından saptırmak üzere katılım sağlamak isteyen birey, kurum ve kuruluşlar etkinliğe davet edilmemektedir.

Eserlerin özelliği ile ilgili teknik koşulların şartname ile belirlenmesi dışında, etkinliğe katılmak için gerekli ahlaki sınırlar Türkiye toplumu; hukuksal sınırlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kanunları ile belirgindir.

Proje kurulları gönüllülerden oluşur ve barış gönüllüsü olmaları dışında herhangi bir yönelimleri ile projeyi temsil edemezler.

Projeye eserleri ile katkı sağlayanlar da gönüllüdürler. Eserlerinin etkinlik bünyesinde kullanılmasının dışında, proje kurulları, proje yöneticileri ve kurumsal paydaşları, katılımcıların dünya görüşleri ve hukuki problemlerinin tarafı, sorumlusu veya savunucusu değildir. Katılımcıların proje ile bağları sadece eser ile sınırlıdır.

Etkinlik bütünlüğü bakımından performans niteliğindedir. Performansa konu edilecek eserler için sanat alanı ve malzeme türüne ilişkin sınırlama yoktur. Her türlü katkı performans olarak değerlendirilecektir.

Plastik sanatlar, görsel sanatlar, edebiyat, müzik, sahne sanatları, işitsel sanatlar, dijital sanat, el sanatları, mimarlık, tasarım vd. sanat alanları ile ilgili eserler, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sanat galerileri, internet siteleri, diğer internet ortamı, sosyal medya vd. alanlarda sergilenmek, izlenmek ve dinlenmek üzere tasnif edilecek ve yayınlanacaktır.

Etkinlik kapsamında bir kongre, uygulamalı sanat çalıştayı vb. faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin ilki, 2024 yılında, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür ve Sanat Topluluğu, Sanatçı Çalışıyor, Sessizler Tekkesi, Gelenek Atölyesi sanat platformlarının iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.

SPONSORLUK: Etkinlik amacına ulaşması bakımından farklı kurumların ev sahipliğinde veya şehirlerde gerçekleştirilebilir; hukuki sınırlar içerisinde ortaklılar ve sponsorluklar oluşturulabilir. Sponsorluk anlaşmaları Proje Tasarımcısı-Küratör’ün izni olmaksızın gerçekleştirilemez.

ESER KABUL TARİHLERİ: 10 Ocak – 15 Mart 2024.

UYGULAMA: Eserler A5 ebadından büyük, 3 dakikadan uzun olmamak şartıyla tasarlanmalıdır. Üç boyutlu eserler A5 ölçülerine göre form kazanabilir.

Yukarıda belirtilen ölçüleri dikkate almak koşuluyla katılımcılar, resim, heykel, minyatür, seramik, kolaj, afiş, çini, tezhip, ebru, baskı resim, animasyon, exlibris, illüstrasyon, origami, kat’ı, tekstil vb. eserler yapabilir; şarkı, türkü söyleyip, şiir veya metin okuyup, enstrüman çalarak videosunu çekebilir; halı, kilim, kumaş vb. dokuyabilir; örgü örebilir, şiir, hat, kaligrafi yazabilir; çizim veya tasarım yapabilir, film çekebilirler sanatın herhangi bir türü ve herhangi bir malzeme ile eser üretebilir.

ESERLERİN BAĞIŞI: Bienale gönderilen eserler, gönderildikleri andan itibaren projeye bağışlanmış kabul edilecektir. Bu nedenle iadesi yapılmayacaktır. Uygun koşullarda saklanacak veya mezat, açık artırma, doğrudan satış gibi faaliyetlerle satışı yapılacaktır. Bu yöntemlerle elde edilecek gelir ile barış konusunda yardım faaliyetleri yürütülecek veya gelecekte planlanan barış ile ilgili diğer proje giderleri bu gelirlerden karşılanacaktır. Etkinliğe eser gönderen her katılımcı, eseri ile ilgili her türlü basın, yayın, telif ve kullanım hakkının etkinlik kurullarına devrini kabul etmiş sayılacaktır.

KATILIM BELGESİ VE ESER BAĞIŞ BELGESİ: Etkinlik kurullarında görev alan sanatçı, akademisyen, öğrenci ve diğer destekçilere, görevleri ile ilgili belge verilecektir. Etkinliğin davetli sergi aşamasında katkı sağlayan sanatçılara ilgili faaliyet için belge verilecektir. Etkinliğe gönüllü olarak katılan sanatçı ve performans sanatçılarına bienal katılım belgesi ve eser bağış belgesi verilecektir. Eserlerin satışı gerçekleştirildiğinde, eser sahiplerine ayrıca belge düzenlenecektir.

ESER GÖNDERİMİ: Eserler üzerine katılımcıların isim ve soy isimleri yazmalıdır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi web sitesinde yayınlanan veya koordinatörden talep edebilen ya da mail ( barisicin@mgu.edu.tr  ) yoluyla istenebilen Özgeçmiş-Eser Tanıtım-Bağış-Yayın İzin Formu, katılımcılar tarafından doldurarak çıktısı alınmalı, imzalanmalı ve eserle birlikte eserin gönderileceği zarfın içerisine yerleştirilmelidir. Zarfın üzerine isim, soy isim ve adres bilgilerinin yanı sıra ‘Barış İçin Küçük Bir Şey Yap’ ibaresi yazılarak, aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

 Ruhi KONAK, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi, No:4 06550 Oran Çankaya/ANKARA

POSTA VE KARGO GİDERLERİ KATILIMCILARA AİTTİR.  AKSİ DURUMDA GERİ İADE EDİLECEKTİR.  HER ESERİN AYRI ZARFI OLMAK KOŞULUYLA TOPLU GÖNDERİM YAPILABİLİR.

Dijital eserler,  barisicin@mgu.edu.tr  adresine Özgeçmiş-Eser Tanıtım-Bağış-Yayın İzin Formu ile birlikte gönderilmelidir.