I. Uluslararası
Bilim, Sanat ve Toplumda
Âşıklık Geleneği Sempozyumu

“Âşık Veysel”

21-23 Mart 2024

“I. Uluslararası
Bilim, Sanat ve Toplumda Âşıklık Geleneği Sempozyumu”
“Âşık Veysel”

Duyurular

I. Uluslararası Bilim, Sanat ve Toplumda Âşıklık Geleneği Sempozyumu Âşık Veysel Bildiri Özetleri Son Gün Slide

1. Uluslararası Bilim Sanat ve Toplumda Âşıklık Geleneği Sempozyumu “Âşık Veysel”
özet bildiri gönderim tarihleri 15 Şubat  2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

1. Uluslararası Bilim Sanat ve Toplumda Âşıklık Geleneği Sempozyumu “Âşık Veysel”
Sempozyum tarihi 21-23 Mart 2024 olarak değiştirilmiştir.