I. Uluslararası
Bilim, Sanat ve Toplumda
Âşıklık Geleneği Sempozyumu

“Âşık Veysel”

21-23 Mart 2024

“I. Uluslararası
Bilim, Sanat ve Toplumda Âşıklık Geleneği Sempozyumu”
“Âşık Veysel”

Önemli Tarihler

15 Şubat 2024
Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih
21-23 Mart 2024
Sempozyum Tarihi
19 Nisan 2024
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih