I. Uluslararası
Bilim, Sanat ve Toplumda
Âşıklık Geleneği Sempozyumu

“Âşık Veysel”

21-23 Mart 2024

“I. Uluslararası
Bilim, Sanat ve Toplumda Âşıklık Geleneği Sempozyumu”
“Âşık Veysel”

Önemli Bilgiler

Sempozyum Yazım Kılavuzu

Bildiri özetleri Times New Roman ile 12 punto ve 1.5 satır aralığında yazılmalıdır. 300 ila 500 sözcükten oluşan Özet’te araştırma problemi, gerekçe, amaç, yöntem ve bulgular yer almalıdır. Özet/Abstract ve hemen altında kalın ve sola yaslı “Anahtar Sözcükler/keywords” başlığında üç ila beş anahtar sözcüğe yer verilmelidir. Özet ve anahtar sözcüklerin Türkçesi ve İngilizcesi birebir aynı olmalıdır. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.

 

Bildiri özetleri, mguagem@mgu.edu.tr adresine word formatında dosya adı yazar adı ve soyadı olacak şekilde gönderilmelidir.

Sempozyuma çevrim içi katılmak isteyenler bildiri özetlerini onlinemguagem@mgu.edu.tr adresine gönderecektir.

Bildiri Tam Metin Gönderimi

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih: 19 Nisan 2024

Bildiri Özet Metin Gönderimi

İlerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır.

Sempozyum Katılım Ücreti

Sempozyumumuza katılım ücretsizdir.