I. Uluslararası
Bilim, Sanat ve Toplumda
Âşıklık Geleneği Sempozyumu

“Âşık Veysel”

21-23 Mart 2024

“I. Uluslararası
Bilim, Sanat ve Toplumda Âşıklık Geleneği Sempozyumu”
“Âşık Veysel”

Yürütme Kurulu

YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Erhan Özden
Prof. Dr. Zafer Kurtaslan
Prof. Dr. Gökhan Ekim
Prof. Dr. Merdan Güven
Prof. Dr. Ahmet Feyzi
Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik