Misyon

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ülkemizin müzik alanında ilk tematik üniversitesi olma sorumluluğu ile özgür düşünce ışığında, toplumsal sorumluluk bilinciyle kültürel kodlarına, etik ve mesleki değerlerine sahip çıkan, bilimsel ve mesleki açıdan tercih edilen bireyler yetiştirmek; alanında örnek çalışmalarla bilime ve sanata evrensel katkı sağlamaktır.

Vizyon

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Üniversitemizin vizyonu, sanat ile kültür, kültür ile toplum arasındaki ilişkiyi doğru bir biçimde yorumlayabilen, coğrafyamızın kültürel zenginliğine sahip çıkarak, ülkemizin kültür sanat hedeflerine yön verebilen öncü bir kurum olmaktır.

Temel Değerler

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
  Çeşitlilik ve Çok Seslilik

Farklılıklara saygılı ve her türlü ayrımcılığa karşı olmak, fırsat eşitliği konusunda duyarlılık göstermek.

   Öğrenci Odaklılık

Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma katkı süreçlerinde öğrenci odaklı uygulamalarda bulunmak.

  Katılımcılık

Üniversite çalışanlarının, öğrencilerinin ve tüm paydaşlarının bireysel özelliklerine saygı duyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlamak, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vermek.

  Etik Değerlere Bağlılık

Üniversitede yürütülen tüm çalışmalarda ahlaki ve bilimsel değerlere bağlı kalmak.

  Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

Tüm davranış ve faaliyetlerde sorumluluk bilinciyle ve hesap verebilir şekilde hareket etmek, çalışmalarda ve harcamalarda azami dikkat göstererek üniversite kaynaklarını verimli ve ekonomik şekilde kullanmak.

  Yenilikçilik ve Liderlik

Çağın koşullarıyla birlikte ortaya çıkan kavramların, teknoloji ve sistemlerin benimsenmesinde istekli davranmak, kurum kültürüne uygun olarak topluma ve diğer kurumlara örnek teşkil edecek hizmet anlayışı benimsemek.

  Liyakat

Görev alma ve yükselmelerinin yetkinlikler temelinde nesnellik gözetilerek gerçekleştirilmesini sağlamak.

 Katma Değer Yaratmak

Çevresine ve ülkesine sosyoekonomik ve kültürel katma değer yaratan bir kurum olmak.

  Kalite Odaklılık

Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kalite arttırılmasında yönelik çalışmalar yapmak, kaliteyi kurum kültürünün bir parçası haline getirmek.

 Akademik Özgürlük

Akademisyenler ve öğrencilerin hiçbir dayatma ve baskıyla karşılaşmadan eğitim-öğretim, bilimsel ve mesleki çalışma ve araştırmalarını yürütebilecekleri ortamı sağlamak.