Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü

Üniversitemizin evrak işleyişi ve yazı işlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde zamanında yaparak, Üniversitemiz kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasını ve Üniversite birimleri ile koordineli çalışmayı sağlamak temel misyonumuzdur.

Türkiye’nin kültürel, sanatsal ve toplumsal tüm zenginliklerini en iyi biçimde iç içe yaşatmayı ve güzel sanatlar alanında öncü olmayı hedefleyen üniversitemizin belirdiği amaç ve ilkelere uygun olarak iş ve işlemleri yürütmek, Üniversitemizin kurumsal kimliğinin ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak, Kalite anlayışını benimseyen ve yenilikleri yakından takip ederek kendini yenileyen bir birim olmaktır.

İletişim Bilgileri

Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü

Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi,
No:4 06550 Oran Çankaya/Ankara

+90 312 486 0386
iletisim@mgu.edu.tr