Fakülteler

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik yapılanma bakımından Müzik Teorisi Bölümü, Müzik Teknolojisi Bölümü ve Müzikoloji Bölümü olmak üzere 3 Bölümden ve 4 Anabilim Dalından oluşan Fakültemizde lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitim de verilmektedir.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde yer alan 4 fakülteden biri olan Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi, ilk öğrencilerini 2019-2020 yılı güz döneminde kabul ederek eğitim öğretime başlamıştır.

Müzik Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi ve Eğitim Bilimleri olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır.

İcra Sanatları Fakültesi, sanatın icra yönünü temel alan uygulama ağırlıklı disiplinleri barındıran bir fakültedir. Fakülte, Çalgı Eğitim Bölümü, Ses Eğitimi Bölümü, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü, Dans Bölümü, Tiyatro Bölümü olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden Çalgı Eğitimi ve Ses Eğitimi bölümleri aktif olup 2019-2020 yılı itibariyle lisans ve yüksek lisans düzeyinde ilk öğrencilerini kabul etmiştir.
Sanat ve Tasarım Fakültesi; Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Fotoğraf Bölümü, İletişim ve Tasarımı Bölümü ve İç Mimarlık Bölümü olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır.