Mevzuat

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yükseköğretim Kurulu Mevzuatı

Yönetmelikler

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Âşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
MGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (25.03.2024 Değişikliklerini İçeren Güncel Yönetmelik)
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (Eski | Yeni Yönetmelik Aşağıdadır)
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (Yeni)
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (18.10.2023 tarihli 32343 sayılı Resmi Gazete ile Revize Edilmiş Hali)
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (07.08.2023 Resmi Gazeteye Göre Yapılan Değişiklikleri İçeren 12.10.2020 Tarihli Yönetmelik)
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.08.2023 Sayılı Değişiklik Metni)
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (27.10.2018)
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönergeler

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Düzenleme Kurulu Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ders Görevlendirmesi ve Ek Ders Ücreti Ödemelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Enstitü Doktora Giriş Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Enstitü Yüksek Lisans Giriş Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi E-sertifika Programları Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İdari Personel Ödül Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İktisadi İşletme Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İSF Hazırlık Sınıfları Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisans Programları Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisans Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Kayıt ve Kabul Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Tez İntihal Raporu Oluşturulmasına İlişkin Yönerge
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Mezuniyet ve Diploma Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi ve Öğrenci Topluluğu İç Tüzüğü
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Dikey Geçiş Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Öğrenci Akademik Danışmanlığı Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Özlük Dosyalarının Arşivlenmesi, Tutulması ve Diğer Kuramlara Gönderilmesine İlişkin Yönerge
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Risk Yönetim Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Galerisi Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sıfır Atık Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim ve Sertifika Programları Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayın Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yazışma Usuller, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yemek Bursu Yönergesi