Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

İç Denetim Birimi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri bünyesinde, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim faaliyetinin kurulması öngörülmüştür. Bu bağlamda, üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 26.10.2023 tarihli ve 31/106 sayılı kararı ile İç Denetim Birimi kurulmuştur.

Üniversite birimlerinin malî ve malî olmayan tüm işlem ve faaliyetleri iç denetimin sorumluluk alanındadır. İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyet, idarelerin yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İletişim Bilgileri

İç Denetim Birimi

Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi,
No:4 06550 Oran Çankaya/Ankara

+90 312 486 0386
iletisim@mgu.edu.tr