Misyonumuz

İç Denetim Birimi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak, geliştirmek ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla; üniversitemizin mali ve mali olmayan tüm iş ve işlemlerini ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalarak, sistematik, disiplinli, sürekli ve risk esaslı bir yaklaşımla, bağımsız ve nesnel bir şekilde denetlemek; idareye tespit edilen bulgularla ilgili çözüm ve sonuç odaklı öneriler sunarak katma değer oluşturmak ve rehberlik yapmak suretiyle kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz

İç Denetim Birimi
Uluslararası standartlarda, proaktif ve işbirliği içinde denetişim prensibiyle, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine değer katmaktır.