Kütüphane

Kütüphanemiz, kampüs içerisinde Rektörlük binasının yanında dört kattan oluşan binada kullanıcılarına hizmet vermektedir.

Kütüphanemiz, eğitim-öğretim ve araştırma programlarını desteklemek; öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların her tür ve her ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak; ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi birikimi, kullanımı ve transferine destek olmayı amaçlamaktadır.

Kütüphanemizde kitap, kitap dışı kaynaklar ve görsel işitsel materyaller bulunmaktadır. Elektronik yayınlara da web sayfamızdan erişmek mümkündür. Ayrıca kampüs içerisinde olduğu gibi kütüphanemizde de kablosuz internet erişimi sağlanmaktadır.

Okuyucu, açık raf sistemini kullanarak, konusuna göre yerleştirilen kaynakları raflarda bulabilir. Okuyucuya kitap ödünç verme ve iade işlemleri otomasyon sistemi ile birlikte yapılmakta ve iadesi geciken kitaplar takip edilebilmektedir. Kütüphanemizdeki kaynakların sınıflaması, Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (Library of Congress Classification System)’ne göre yapılmaktadır. Tüm kaynakların kataloglanmasında RDA (Kaynak Tanımlama ve Erişim) standardı uygulanmaktadır.