Yayın Komisyonu

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yayın Komisyonu

UNVANI | ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Barış DEMİRCİ Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK Komisyon Üyesi
Prof. Dr. Onur ŞENEL Komisyon Üyesi

Alt Komite

UNVANI | ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Ahmet FEYZİ Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Hasan DELEN Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Tayfun İLHAN İcra Sanatları Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Ebru ÇATALKAYA GÖK Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNALÇİN Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Temsilcisi
Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Temsilcisi

Formlar & Dokümanlar

Yönerge, Kılavuzlar, Taahhütnameler, Dilkeçeler, Formlar