Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sekreterliği; üniversitemizin yaratıcı, üretken ve girişimci kimliğine uygun bir yönetim anlayışıyla, üniversitemizin misyonlarını yerine getirmek için gerekli olan bürokratik idari hizmetlerin sağlanmasında öncü ve ağırlıklı görevi; şeffaf, güvenilir bir şekilde yürütme misyonu taşımaktadır.

Türkiye’nin kültürel, sanatsal ve toplumsal tüm zenginliklerini en iyi biçimde iç içe yaşatmayı ve güzel sanatlar alanında öncü olmayı hedefleyen üniversitemize; çağdaş, akılcı, ilerici bir kurumsal kimlik oluşturmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak.

İletişim Bilgileri

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi,
No:4 06550 Oran Çankaya/Ankara

+90 312 486 0386
bap@mgu.edu.tr