Avans İadesi ve KDV Tevkifatı Hakkında Bilgilendirme

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

1. BAP projelerinden avans alınması durumunda; proje işlemlerine ait avans artığı tutarlarının BAP Koordinasyon Birimi Özel Hesabı olan “IBAN No:TR04 0001 0019 7483 9989 6950 21” numaralı IBAN ’a yatırılması gerekmektedir.

2. TÜBİTAK projelerinden avans alınması durumunda; proje işlemlerine ait avans artığı tutarlarının ilgili projenin hesabına yatırılması gerekmektedir.

3. Her türlü projede kesilen faturalarda; KDV tevkifat tutarı bulunması durumunda; KDV tevkifat tutarlarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ana hesabı olan “IBAN No: TR10 0001 0019 7483 9989 6950 10” numaralı IBAN’ a yatırılması gerekmektedir.

Önemli Bilgi:

a) TÜBİTAK ve BAP projelerinde yurtiçi avans kapatma süresi 2 (iki) aydır.

b) TÜBİTAK projelerinde yurtdışı avans kapatma süresi 6 (altı) aydır.