E-Fatura Uygulaması ve Fatura Bilgilerimiz

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Değerli Araştırmacılarımız,

Üniversitemiz e-Fatura sistemine dâhil edildiğinden dolayı faturalar MYS sistemine otomatik olarak ulaşmaktadır. Bu nedenle uygulama kapsamında aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

İdaremizin vergi mükellefiyetine tabi birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığıdır. Faturaların ödenebilmesi için, satıcıların birinci VKN (Vergi Kimlik Numarası) alanına 0700522977 nolu Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı VKN bilgisini girmeleri ön şarttır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı VKN bilgisini girdikten sonra, satıcıların ekranlarında ikinci VKN bilgisi açılacaktır. İkinci VKN alanında; BAP Projeleri için 0700827231 VKN bilgisi olmalıdır. TÜBİTAK ve diğer dış destekli projelerin ödemelerinde ise projenin yürütüldüğü harcama birimi olarak hangi fakülte/enstitü/merkez tanımlandıysa o birimin VKN bilgisi girilmelidir. Satın alma sürecinde görevlilerin, birinci VKN ve ikinci VKN bilgilerini satıcılara eksiksiz ve doğru olarak iletmeleri önemlidir.

Aksi halde düzenlenen e-Fatura, MYS havuzuna düşmeyecek ve ödeme emri ile ilişkilendirilemeyecektir.

Faturaların içeriğinde belirtilmesi gereken bilgiler;

a) Makina teçhizat olan malzemelerde marka ve model bilgileri fatura üzerinde belirtilmesi idaremizce zorunludur.
b) Satın alma ilanında yer alan proje numarası yazılması idaremizce istenilmektedir.
c) İdaremiz adı, vergi kimlik numarası ve marka-model belirtilmeden kesilen faturalar idaremizce işleme alınmayıp iade edilecektir.

Saygılarımızla…

Fatura ve Hesap Bilgileri

Fatura Başlığı

T.C.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
……………….. Numaralı Proje
Seğmenler Vergi Dairesi, Vergi No: 07008257231

BAP Projelerinden Alınan Avans İadelerinde İadesnin Yapılacağı IBAN

Ziraat Bankası Oran Şb.
Alıcı Adı: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Açıklama: ……Nolu Bap Projesi Avans İadesi
IBAN No: TR04 0001 0019 7483 9989 6950 21

İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Hesap

Ziraat Bankası Oran Şubesi
IBAN No: TR10 0001 0019 7483 9989 6950 10