Prof. Dr. Erhan Özden | Rektör

Prof. Dr. Erhan ÖZDEN

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü

Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Aynı fakültede “Türk Mûsikî Nazariyatı” ve “Ney” dersleri verdi. Bu süre zarfında TRT Erzurum Radyosu Türk Müziği Korosu’nda ney icracılığı yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamladı. Yurtiçi ve yurtdışında (Almanya, Danimarka, Fransa, Gürcistan, İngiltere, İsveç, İtalya, Kosova, K.K.T.C, Lüksemburg, Makedonya, Mısır, Romanya, Yunanistan) çeşitli konser ve akademik çalışmalara katıldı. İstanbul Üniversitesi Türk Din Mûsikîsi Ana Bilim Dalı’na bağlı olarak “Osmanlı Arşivlerinde Mûsikî” ve “Türk Müziği Nazariyatı” alanlarında çeşitli dersler verdi. Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yürütülen müzik dersi müfredat çalışmalarında görev aldı. Bir çok albüm ve kitap çalışması bulunan sanatçı/akademisyen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı öğretim üyesidir.

03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/229 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Üniversitemiz Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erhan ÖZDEN, 03.06.2022 tarihinde görevine başlamıştır.

Eserler/Albüm
 • Neyzen I (Solo Albüm/2015)
 • Neyzen II (Solo Albüm/2016)
 • Ney&Tanbur (Solo Albüm/2017)
 • Kemani Haydar Telhüner Şarkıları (Sanat Yönetmeni-Ney icrası/2018)
Eserler/Kitap
 • Osmanlı Maârifi’nde Mûsikî” (Türk Tarih Kurumu-2015)
 • Erzurumi İlahiler” (Atatürk Üniversitesi Yayınları-2016)
 • Ney Öğretim Programı” (Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim
 • Programları Müdürlüğü-2016)
 • Osmanlı Devleti’nin Konservatuvarı ‘Arşiv Belgeleriyle Darülelhan’ (Atatürk Kültür Merkezi Yayınları-2019)
Akademik ve İdari Görevler
 • Atatürk Üniversitesi (Arş. Gör. 2005-2009)
 • Marmara Üniversitesi (Arş. Gör. 2009-2013)
 • İstanbul Üniversitesi (Doç. Dr. 2016-2021/Prof. Dr.-2021)
 • FSMVÜ (Misafir Öğretim Üyesi 2014-2019)
 • İstanbul Üniversitesi (Öyp Koordinatörü 2019-2020)
 • İÜ Itri Güzel Sanatlar Lisesi Kurucu Müdürü (2020-2022)