Görev Dağılımları

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Erhan ÖZDEN

Rektör

 Genel Sekreterlik
 Hukuk Müşavirliği
 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
 Personel Daire Başkanlığı
 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Prof. Dr. Barış DEMİRCİ

Rektör Yardımcısı
Akademik Birimler

 Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
 Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi
 Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
 Müzik ve Güzel Sanatlar MYO
 Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı
 Âşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezi
 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İdari Birimler

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Koordinatörlük, Kurul ve Komisyonlar

 Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu
 Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü
 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu
 Eğitim Komisyonu
 Etik Kurul
 Hizmet İçi Eğitim Komisyonu
 Kalite Koordinatörlüğü
 Mevzuat Komisyonu
 Profesör ve Doçent İlan Başvuruları Ön İnceleme Komisyonu
 Sıfır Atık Komisyonu
 Yayın Komisyonu
 4/B Personel Alım Komisyonu

Prof. Dr. Zafer KURTASLAN

Rektör Yardımcısı
Akademik Birimler

 İcra Sanatları Fakültesi
 Sanat Tasarım Fakültesi
 Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uyg. ve Araştırma Merkezi
 Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
 Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İdari Birimler

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Koordinatörlük, Kurul ve Komisyonlar

 Bilimsel, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü
 Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 EBYS Koordinatörlüğü
 Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü
 Erasmus Komisyonu
 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Değerlendirme Komisyonu
 Korona Virüs Salgını Danışma Komisyonu
 Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi
 Rektörlüğümüze Bağlı Akademik Personel ve Daire Başkanı Kadrosunun Dengi ve Üstü Kadrolarında Bulunan Personel îçin İlgili Disiplin Kurulu
 Rektörlüğümüze Bağlı İşçiler İçin Disiplin Kurulu
 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Değerlendirme Komisyonu