Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Üniversitemiz; yaratıcılık, üretkenlik ve girişimcilik ilkeleri doğrultusunda ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte sanatsal, eğitsel, bilimsel ve felsefi birikimin ilerlemesine, ülkemizin temsiline ve kamuoyunun gelişimine katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, tercih edilen, saygın bir üniversite haline gelmek, evrensel bilim ve çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri ışığında bilim-sanat üreten, öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; yenilikçi, rekabetçi, evrensel ve toplumsal değer yargılarına ve meslek etiğine saygılı entelektüel birikime sahip sanat, bilim, eğitim ve düşünce insanları yetiştirmek, bilimsel sanatsal projeler ve yayınlar yoluyla hizmet etmektir.

Sanat, kültür, kültürel kimlik ile toplum arasındaki ilişkiyi en doğru biçimde yorumlayabilen, Türkiye’nin kültür-sanat kavrayışı ve hedeflerine de etki edebilen bir kurum olmaktır. Aynı zamanda farklı inanç ve kültürlerin iç içe yaşadığı ülkemizde, sanatın çoğulcu ve birleştirici yapısıyla tercih edilen öncü bir kurum olmak.

Bağlı Birimler

  • Etüt Proje Şube Müdürlüğü
  • İhale ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
  • Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi,
No:4 06550 Oran Çankaya/Ankara

+90 312 486 0386
yapiisleri@mgu.edu.tr