Misyonumuz

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak, çağın gereksinimlerini, teknolojik gelişmeleri ve ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak; kampüsteki eğitim ve yaşam kalitesini artırmak için ihtiyaç duyulan fiziki mekanlarının yapım, bakım ve onarım hizmetlerini Üniversitemiz kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak yürütmektir. Üniversitemizin işleyişi ve gelecekte var olması ve toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesi için gerekli olan yapılaşma, altyapı, teknolojik ve teknik donanım hizmetlerini yerine getirmek, Üniversitemizin üretkenliğinin devamı, eğitim- öğretim araştırma ve sanat alanlarında kaliteli bir hizmet sunması ve bunun sürekliliği için gerekli her türlü hizmet ve desteği sağlamak  hedefimizdir.

Vizyonumuz

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Üniversitemizin hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Kurumumuzun işleyişi ve gelişimi için, tüm birimlerimizin ihtiyaçlarını en kaliteli, en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik hizmeti sunmaktır. Sonradan oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek çabasıyla birlikte; ekonomik kaynakların israfını engelleyecek bir planlama anlayışı içinde hareket etmektir.