Prof. Dr. Erhan Özden | Rektör

“Sanat, insan yaşamını estetik açıdan güzelleştiren en önemli araçlardan biridir.”

Prof. Dr. Erhan Özden

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü

Rektörümüzün Mesajı

Sanat, insan yaşamını estetik açıdan güzelleştiren en önemli araçlardan biridir. Günümüze kadar gösterdiği gelişim ve temsil gücü sayesinde pozitif bilimin önemli bir öznesi haline gelmiştir. Başlangıçta bireyin iyi ve güzeli arama yolunda kullandığı bir araç iken zamanla akıl ve iradeyi yönlendiren, yaşam amacını sorgulayan felsefi bir doktrin kazanmıştır. Tarihten günümüze değişmeyen tek şey ise sanatın insana yeni perspektifler kazandırma gayesidir. Bunun için kimi zaman notalar ve renkler kimi zaman da doğada bulunan diğer nesneler kullanılabiliyor. Bazı düşünürler sanat eserlerinin doğayı taklitten uzak tamamen bireyin hayalindeki imgeyle üretilmesi gerektiğini savunurken bazıları ise sanatın temel esin kaynağının doğa olduğunu ifade ederler. Her iki durumda da asıl amacın insana bakış açısı ve estetik yol arama dürtüsü kazandırmak olduğu şüphesizdir.

Birey iç dünyasındaki imgeyi somut bir esere dönüştürürken sahip olduğu perspektif becerisini kullanır. Bunun yanı sıra kültürel doku ve yaşanılan coğrafyanın zenginliği de önemli bir faktördür. Her sanatçı ortaya koyduğu eserde kendi dokunuşlarının yanı sıra kültürel kodlarını da kullanır. Aslında bu insandan yaşama sunulan bir mesaj ve ihtiyaçtır. İnsanın neşe, üzüntü ve diğer yaşam duygularını estetik biçimlerle topluma yansıtma ihtiyacı dünyanın var oluşundan bu yana gelen bir olgudur. Sunum şekli ve kullanılan nesneler zamanın ruhuyla değişim gösterir. İletişim çağında dünyanın neresinde olursa olsun her hangi bir sanat eserini görüyor, dinliyor ve kısaca onu yaşıyoruz. Mesafeler eski anlamını yitirmeye başladı. Toplumların farklı kültürleri tanıma imkanı daha da güçlendi. Çağımızın eğitim ve kültür politikaları bu eksende şekillenirken sanat etkinlikleri daha zengin anlatım biçimleri kazanmakta ve her milletten sanatçıyı bir araya getirebilmektedir. Bu birliktelik özellikle gençlerin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda gençlerimizi müziğin evrensel dünyasına hazırlama ve kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtma gayesiyle kurulmuş olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi gerçekleştirilen önemli projelerle ülkemizde farkındalık oluşturacak bir konumda yer almaktadır. 2017 yılında kurulan üniversitemiz Türkiye’nin müzik alanındaki ilk tematik üniversitesidir.

Uluslararası bilim ve kültür etkinlikleri insanların diğer ülkelere bakış açılarını değiştirirken kendi ülkelerinde var olan değerleri daha iyi görmelerini sağlamaktadır. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikler, öğrencilerin sanatsal ve kültürel anlamda yakınlaşmalarına imkan vermekte ve yaratıcı güçlerine katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu vizyon sayesinde dünya müziklerini fark ederek, Türk müzik kültürünün tanıtılmasında önemli roller üstlenmektedirler. Ayrıca uluslararası müzik çevrelerini yakından tanıma imkanı bulmaktadırlar. Gerçekleştirilen bilim ve sanat faaliyetleri öğrencilerimizin bilgi birikimlerine katkı sağlayarak sanatın var oluş sebebi olan üretici düşünce yapısını güçlendirmektedir. Öğrencilerimiz okulda düzenlenen periyodik etkinliklerde (konser, dinleti, sunum) performanslarını gösterme fırsatı bulmaktadırlar. Bununla birlikte zengin bir sanat ve bilim literatürü oluşmakta, programın amacına yönelik ölçme ve değerlendirme stratejimiz sürekli olarak gelişmektedir. Türkiye’de sayıca az olan Çalgı Teknolojileri Bölümü üniversitemizde eğitime başlamış olup geleneksel çalgılarımızın teknolojik açıdan geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Programlardan mezun olan öğrencilerimiz eğitimlerini lisansüstü düzeyde sürdürebilmektedirler. Lisans eğitiminin ardından profesyonel müzik hayatlarını akademisyenlik, müzik öğretmenliği, stüdyo ve sahne tonmaysterliği, T.R.T ve Kültür Bakanlığı gibi kurumlarda vokal ve saz sanatçısı olarak devam ettirebilmektedirler. Ülkemizde sanatçı ve eğitimci istihdamı ile ilgili kanunlar, alanlarında başarılı olan lisans mezunlarının yurdun dört bir köşesinde çalışma imkanı tanımaktadır.

Prof. Dr. Erhan ÖZDEN
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü