Etik Kurul

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
GÖREVİ UNVANI | ADI SOYADI BİRİMİ
Başkan Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Başkan Yardımcısı Prof. Kâzım ÇOKOĞULLU İcra Sanatları Fakültesi
Üye Prof. Dr. Ahmet FEYZİ Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Üye Doç. Dr. Aybige DEMİRCİ ŞENKAL Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Üye Doç. Dr. Gamze YAVUZ KONOKMAN Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Üye Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ Müzik Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi
Üye Doç. Dr. İlker Deniz BAŞUĞUR İcra Sanatları Fakültesi
Üye Doç. Ebru ÇATALKAYA GÖK Sanat ve Tasarım Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ali KALKAN Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

 

Formlar & Dokümanlar

Yönerge, Kılavuzlar, Taahhütnameler, Dilkeçeler, Formlar