serdarerkan@mgu.edu.tr
Dahili: 1744
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Doç. Dr. Serdar ERKAN

Müzikoloji Bölümü
Türk halk edebiyatı ve müziğini konu alan çalışmaları yanında akademik ilgi alanları kültürel bellek, ritüeller, iletişim, dil, halk inançları ve Türk Dünyası’nda kültürel biçimler ve etkileşimler olarak tanımlanabilir.

Biyografi

2004 yılında Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı ve aynı kurumda 2005-2019 yılları arasında görev aldı. 2019 yılından itibaren Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Teknoloji Bilimleri Fakültesi, Müzikoloji bölümünde görev yapmaktadır.

Türk halk edebiyatı ve müziğini konu alan çalışmaları yanında akademik ilgi alanları kültürel bellek, ritüeller, iletişim, dil, halk inançları ve Türk Dünyası’nda kültürel biçimler ve etkileşimler olarak tanımlanabilir.