Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amacı; toplumda özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için eğitsel ve terapötik amaçlarla müzik ve görsel sanatlar çalışmaları yürütmek ve bu kapsam ile ilişkili her alanda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak; bu doğrultuda müzik ve görsel sanatlar ile ilişkili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve iletişimi güçlendirmek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak, bilimsel araştırma ve projeler geliştirmek, yapmak ve yaptırmak, bunların sonucunda kitap, dergi gibi yayın faaliyetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılmak ve desteklemektir.

Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Instagram Banner

İletişim Bilgileri

Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi,
No:4 06550 Oran Çankaya/Ankara

+90 312 486 0386
engelsiz.uam@mgu.edu.tr