Danışma Kurulu Üyeleri

Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
UNVANI | ADI SOYADI GÖREVİ
Doç. Dr. Serkan DEMİREL Merkez Müdürü V.
Prof. Dr. Bülent SALDERAY Üye (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN Üye (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Konservatuar Müdürü)
Prof. Dr. Vedat ÖZSOY Üye (TOBB ETÜ Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR Üye (Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü