Kuruluş Gerekçesi ve Amaç

Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kuruluş Gerekçesi:

Üniversitelerin toplumla buluşmasında köprü görevi gören kurumların başında “uygulama ve araştırma merkezleri” gelmektedir. Ülkemizde üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren pek çok uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Özelde üniversiteye, genelde ise topluma katkı sağlamak üzere faaliyet gösteren bu merkezler pek çok farklı alanda varlık gösterebilmektedir. Öyle ki “Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kuruluşu hazırlık çalışmaları içerisinde uygulama ve araştırma merkezleri araştırılarak durum bir araştırma makalesi ile de ortaya konmuş ve bu alan çeşitliliği içerisinde özel gereksinimli bireyleri de içine alan, müzik ve sanat çalışmaları odağında çalışmalar yürüten bir iki özel örnek dışında çok sayıda uygulama ve araştırma merkezine rastlanmamıştır.* Ülkemizde özel gereksinimli bireyleri kapsayan ve onların da dahil edildiği müzik ve görsel sanat çalışmaları yürütülmesi için daha çok sayıda uygulama merkezinin hayata geçirilmesine ihtiyaç bulunduğuna inanılmaktadır. Bu inançla müzik ve sanat uygulamalarında engellerin kalktığı, hatta hiç var olmadığı “engelsiz” bir anlayışla kapsayıcı, bütünleştirici ve insancıl bir yaklaşımla çalışmalar yürütmenin ve bu hizmetlerden doğrudan ve dolaylı fayda sağlayacak öğrenci, veli, öğretmen, akademisyen herkesi içine alan bir müzik ve sanat çalışmaları merkezi oluşturulmasının önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kuruluşundan beri sahip olduğu felsefeyi de arkasına alarak kurulan bu merkezin ülkemize ve bu toplumu oluşturan herkese faydalı olması dileğimizle…

* Eren, B. & Ünver, R. S. (2021). Türkiye’deki üniversiteler bünyesinde müzik alanında çalışmalar yürüten uygulama ve araştırma merkezlerinin incelenmesi. Turkish Studies – Social, 16(4), 1449-1469.. https://turkishstudies.net/social?mod=yazar_bilgi&user_id=172009

Merkezin Amacı:

Merkezin amacı; toplumda özel gereksinimli bireyler ile veya bu bireyler için eğitsel ve terapötik amaçlarla müzik ve görsel sanatlar çalışmaları yürütmek ve bu kapsam ile ilişkili her alanda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak; bu doğrultuda müzik ve görsel sanatlar ile ilişkili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve iletişimi güçlendirmek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak, bilimsel araştırma ve projeler geliştirmek, yapmak ve yaptırmak, bunların sonucunda kitap, dergi gibi yayın faaliyetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılmak ve desteklemektir.