Yönetim Kurulu Üyeleri

Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
UNVANI | ADI SOYADI GÖREVİ
Doç. Dr. Serkan DEMİREL Merkez Müdürü V.
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÇELEBİ Merkez Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Güzin AYRANCIOĞLU Üye (Göresel Sanatlar Eğitimi Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar URHAN Üye (Müzik Eğitimi Bölümü)