Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin uluslararasılaşma sürecini başarıyla yürüten bir dünya üniversitesi olması için uygulanabilir ve sürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek, öğrenci ve akademik personelinin uluslararası platformlarda yer almalarını desteklemek, uluslararası öğrenci temin stratejisini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak, üniversitemizin uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, dünyanın seçkin ve sayılı üniversiteleriyle imzalanan işbirliği protokolleri ve ikili anlaşmaların sayısını arttırmak yoluyla üniversitemizi tanınır bir marka üniversite haline getirmektir.

İletişim Bilgileri

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi,
No:4 06550 Oran Çankaya/Ankara

+90 312 486 0386
international@mgu.edu.tr