Diploma Denklik Belgesi

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Diploma Denklik Belgesi (Lise)

Yurt dışındaki ortaöğretim kurumlarından mezun olanların aldıkları diplomalarının Türkiye’deki ortaöğretim kurumları diplomalarına denk olduğunu belgelemeleri gerekmektedir.

Denklik işlemi, yurt içinde il ve nüfusu 250.000 ve üzerinde olan büyükşehir ilçelerindeki milli eğitim müdürlüklerinde, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri veya ataşeliklerde yürütülmektedir.

Denklik işlemi, denklik talebinde bulunan kişinin belgelerinin asılları ile denklik merkezlerinde e-Denklik modülü (Denklik işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistem) üzerinden gerçekleştirilir.

Denklik İşlemi İçin İstenilen Belgeler:

 Başvuru Formu (Denklik işlemi için başvuruda bulunanlarca, e-Denklik modülü üzerinden “Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu (EK-1)” doldurulur, aşağıdaki belgelerin aslı ve birer fotokopisi forma eklenir.)

 Kimlik Belgesi, İkamet İzin Belgesi, Geçici Koruma Belgesi, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi, Vatansız Kişi Kimlik Belgesi, Pasaport belgelerinden biri

 Belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikler tarafından onaylanmış Türkçe tercümeleri

 Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belge

Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formuna eklenen belgeler başvuruda bulunanlarca sisteme yüklenir ve belgelerin asılları denklik merkezine ibraz edilir.

Belgelerin sahte olması veya üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde denlik merkezi tarafından denklik verilmez, verilmişse iptal edilir ve ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.