ahmet.feyzi@mgu.edu.tr
Dahili: 1819
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet FEYZİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü
Müzik Eğitimi Bölüm Başkanı
Müzik Eğitimi Bölümü

Biyografi

Lisans eğitimini 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünde tamamladı. Aynı yıl Erzurum iline müzik öğretmeni olarak atandı. 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Bilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 2002-2009 yılları arasında müzik öğretmenliğinin yanı sıra TRT koroları ve Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatrolarında sözleşmeli saz sanatçısı olarak görev aldı.

2010 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladı. Doktora eğitimi süresince tez çalışmalarına Prof. Dr. Salih AKKAŞ ile devam etti. 2013 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2018 yılında Müzikoloji (Müzik Bilimleri) Bilim Alanında doçent unvanı aldı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesinde doçent kadrosuna atandı.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde “Türk Müziği Nazariyatı”, “Türk Müziği Kültürü” ve “Türk Müziği Tarihi” ile ilişkili çeşitli derslerin yanı sıra Bireysel Çalgı Keman (Geleneksel Türk Müziği) derslerini yürüttü. Yine aynı konularla ilgili ulusal/uluslararası hakemli dergilerde makaleleri ve ulusal/uluslararası tam metin bildirileri yayımlandı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda sanatsal faaliyet ve konserlerde görev aldı.

Ulusal ve Uluslararası yayın evleri tarafından basılmış “Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Müzik Kültüründe Patronaj ve Hâmilik”, “Musîki Dünyasında Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe)”, “Erzurum Türkleri”, “Dârülelhan Halk Müziği Külliyatı”, Erzurum’un Saklı Türküleri-1929 Derlemeleri” isimli beş kitap çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca birçok kitapta bölüm yazarlığının yanı sıra dergi ve kitap editörlüğü görevleri yaptı.

30 Ocak 2023 tarihinden itibaren; naklen atandığı Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümünde akademik görevine devam etmektedir.