merdan.guven@mgu.edu.tr
Dahili : 1845
Sanat Tasarım Fakültesi

Prof. Dr. Merdan GÜVEN

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Hâlen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Merdan Güven’in “Türküler Dile Geldi, On Bin Yılın Türküsü, Altın Adam Gazimihal, Türk Halk Oyunlarının Şamani Kökleri, Kırık Sazın Türküsü ve Harput!’ta Halay Sesi Var” adlı kitapları yayımlandı.

Biyografi

Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı İncili köyünde doğan Merdan Güven, ilkokulu köyünde, ortaokulu ve liseyi Adapazarı Ozanlar Lisesinde okudu. Lise tahsilinden sonra iki yıl kadar Almanya’da eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesinin Alman Filolojisi Ana Bilim Dalında yüksek öğrenimini tamamladı.
 
İki yıl kadar Elazığ Anadolu Lisesinde öğretmenlik yaptı. Kısa süre İçişleri Bakanlığında çalıştı. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Halk Bilimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra doçentlik unvanı aldı.
 
TRT Erzurum Radyosunda uzun süre prodüktörlük yaptıktan sonra TRT İstanbul Radyosunda Radyo Müdür Yardımcısı ve TRT Erzurum Radyosunda Radyo Müdürü olarak görev yaptı. Ankara Televizyonunda da bir müddet prodüktör olarak çalıştıktan sonra uzun süre TRT Ankara Radyosu Müdürü olarak görev yaptı. Hâlen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Merdan Güven’in “Türküler Dile Geldi, On Bin Yılın Türküsü, Altın Adam Gazimihal, Türk Halk Oyunlarının Şamani Kökleri, Kırık Sazın Türküsü ve Harput!’ta Halay Sesi Var” adlı kitapları yayımlandı.