Misyonumuz

Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü

Üniversitemizin evrak işleyişi ve yazı işlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde zamanında yaparak, Üniversitemiz kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasını ve Üniversite birimleri ile koordineli çalışmayı sağlamak temel misyonumuzdur.

Vizyonumuz

Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü

Türkiye’nin kültürel, sanatsal ve toplumsal tüm zenginliklerini en iyi biçimde iç içe yaşatmayı ve güzel sanatlar alanında öncü olmayı hedefleyen üniversitemizin belirdiği amaç ve ilkelere uygun olarak iş ve işlemleri yürütmek, Üniversitemizin kurumsal kimliğinin ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak, Kalite anlayışını benimseyen ve yenilikleri yakından takip ederek kendini yenileyen bir birim olmaktır.