I. Uluslararası
Bilim, Sanat ve Toplumda
Âşıklık Geleneği Sempozyumu

“Âşık Veysel”

21-23 Mart 2024

“I. Uluslararası
Bilim, Sanat ve Toplumda Âşıklık Geleneği Sempozyumu”
“Âşık Veysel”

Onur Kurulu

ONUR KURULU
Dr. Serdar Çam (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)
Prof. Dr. Erhan Özden (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi (Amasya Üniversitesi Rektörü)
Serkan Kayalar (TİKA Başkanı)
Prof. Dr. Şeref Ateş (Yunus Emre Enstitüsü Başkanı)
Ömer Faruk Belviranlı (Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürü)
Prof. Dr. Umay Günay (Emekli Akademisyen)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu (Emekli Akademisyen)
Prof. Dr. Öcal Oğuz (UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Yakıcı (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mete Taşlıova (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu (Hacettepe Üniversitesi)
Lokman Ayva (Türkiye Beyazay Derneği Başkanı)
Abdurrahman Kurtaslan (Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Başkanı)
Metin Turan (Araştırmacı-Yazar)
Nail Tan (Araştırmacı-Yazar)
Gündüz Şatıroğlu (Âşık Veysel’in Torunu)
Hayrettin Süzer (Âşık Veysel’in Torunu)