I. Uluslararası
Bilim, Sanat ve Toplumda
Âşıklık Geleneği Sempozyumu

“Âşık Veysel”

21-23 Mart 2024

“I. Uluslararası
Bilim, Sanat ve Toplumda Âşıklık Geleneği Sempozyumu”
“Âşık Veysel”

Sempozyum Konu Başlıkları

Sempozyum, “Akademide, Sanatta ve Toplumda Âşık Veysel” başlığını ana tema olarak seçmiş olmakla birlikte güzel sanatlar, sosyal bilimler ve sosyal hizmetler alanından çeşitli çalışmaları bünyesinde toplamayı amaçlamaktadır. Fikir verici olması bakımından üç başlık halinde verdiğimiz konular dikkate alınabilir:

Âşık Veysel Araştırmaları

o Edebiyat

o Tarih

o Tiyatro

o Felsefe

o Müzikoloji

o Halk bilimi

o Performans araştırmaları

o Âşıklık sanatı

o Kompozisyon

o İcra sanatları

o Medya çalışmaları

o Literatür tartışmaları

 

Âşıklık Geleneği Araştırmalarında Yeni Yönelimler

o Günümüzde âşıklık gelenekleri

o Âşıklık sanatının yeni aktarım ortamları

o Âşıklık geleneği üzerine karşılaştırmalı araştırmalar

o Sürdürülebilir kültürel miras

o Sözlü kültür

o Kültürel hammade olarak âşıklık sanatı

o Medya çalışmaları

o Yeni kültürel yaklaşımlar

o Eleştirel müzikoloji çalışmaları

o Kadın Âşıklar

 

Toplum, Sanat ve Engellilik

o Sanatçılar ve engelliliğin toplumsal temsili

o Engellilik yaklaşımları ve sanat

o Sanat eğitimi

o Toplumsal kapsayıcılık ve sanat

o Sanatçı hakları

o Sanat eğitiminde pozitif ayrımcılık

Sempozyum Teması:

Âşık Veysel

 

Alt Temalar:

1. Âşık Veysel ve Âşıklık Geleneği

2. Âşık Veysel ve Kültürel Miras

3. Âşık Veysel ve Sözlü Kültür

4. Âşık Veysel ve Sivas Âşıklık Geleneği

5. Âşık Veysel ve Usta Malı Türküler

6. Âşık Veysel ve Âşık Havaları

7. Âşık Veysel Türkülerinin Müzikal Analizi

Üslup

Tavır

Ağız

Notasyon

8. Âşık Veysel ve Âşık Edebiyatı

9. Âşık Veysel ve 1. Halk Şairleri Bayramı

10. Âşık Veysel ve Köy Enstitüleri

11. Âşık Veysel ve Yeniden Üretim

12. Âşık Veysel ve Atatürk

13. Âşık Veysel ve Medya

14. Âşık Veysel ve Dil

15. Âşık Veysel ve Edebiyat

16. Âşık Veysel ve Kültür

17. Âşık Veysel ve Tasavvuf

18. Âşık Veysel ve İnsan

19. Âşık Veysel ve Çevre

20. Âşık Veysel ve Dünya Algısı

21. Âşık Veysel ve Değerler Eğitimi

22. Âşık Veysel Şiirlerinde Aşk

23. Âşık Veysel ve Âşık Sazı

24. Âşık Veysel ve Arşiv Çalışmaları

Basılı Yayınlar

Görsel Yayınlar

İşitsel Yayınlar

25. Âşık Veysel’in Günümüz Türkiye’sindeki Konumu

26. Âşık Müziğinde ağız üslup ve tavır kavramları

27. Âşık Müziği ve Usta Çıraklık Geleneği

28. Âşık Müziği ve Derlemecilik

29. Âşık Müziğinde Mitoloji ve Efsane

30. Aşık Havalarının/Makamlarının Müzikal Analizi

31. Âşıklık Geleneği Türleri

32. Âşıklık Geleneğinde Ritüeller

33. Âşıklık Geleneği ve Postmodernist Yaklaşımlar