I. Uluslararası
Bilim, Sanat ve Toplumda
Âşıklık Geleneği Sempozyumu

“Âşık Veysel”

18-19 Mart 2024

“I. Uluslararası
Bilim, Sanat ve Toplumda Âşıklık Geleneği Sempozyumu”
“Âşık Veysel”

Bildiri Tam Metin Gönderimi

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih: 19 Nisan 2024