Bestecilik Bölümü

Bestecilik Lisans Programı, besteciliğin çeşitli alanlarında eser veren ve bu eserleri ile ulusal ve uluslararası önemli sahnelerde yer almış ödüllü öğretim kadrosu tarafından şekillenen “fikri, vicdanı ve irfanı hür” eğitim anlayışı doğrultusunda oluşturduğu özgün yaklaşımı ve yapısıyla,

Gelenekten beslenen, özgür fikirleriyle geleceği besleyebilen,
Anadolu ve çevresindeki kültürlerin müziklerini derinlemesine bir anlayışla sunan
Avrupa-merkezci değil, Dünya’daki bütün müzik tekniklerine açık ve önyargısız bakan
Yaratıcılık ve icracılığın bütünleştiği ve öncelikli olduğu
Dünya ile sürekli ve etkin biçimde iletişim halinde olan
Öğrenci ve öğretmenin zamanlarının değerini bilerek, en yüksek derecede üretkenliği hedefleyen
Keşfetmeyi, araştırmayı özümsemiş ve vereceği eserlerle Dünya’yı değiştirmeye çalışan,
Uluslararası düzeyde önder ve örnek sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program; üniversite misyon ve vizyonu doğrultusunda oluşturulmuş, kapsayıcı ve çoğulcu bakış açısıyla ülkemiz ve Dünya’da örneksizdir. Bu çerçevede, müziği ve besteciliği kategorize etmeden öğrencilere geniş yelpazede müzik kültürü ve bestecilik eğitimi vermeyi planlamaktadır.

Programa aday öğrenciler, entelektüel gelişime açık olmak koşuluyla her türlü müzik eğitimi anlayışından ve her türden müzik bestelemiş olabilirler.

Program mezunları kendisinden her alanda ve türde eser talep edilen profesyonel bestecilik, ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarında bestecilik ve ilişkili alanlarda akademisyenlik, resmi ve özel kurumlarda sanatsal yöneticilik yapabilirler.