Hakkımızda

Engelsiz Ankara MGÜ Öğrenci Birimi

Ankara MGÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunun kararı ile 2020 yılında kurularak üniversitemizde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

Amaçlarımız

Özel gereksinim durumunu Ankara MGÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü’ne bildiren öğrencilere istekleri doğrultusunda;

Üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişim sağlayabilmeleri için; çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirliyor, belirlenen ihtiyaçların karşılanmasına ve güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar planlıyoruz.

Akademik süreci en ideal şekilde yürütebilmeleri için destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir öğrenme ortamı sağlayarak kısıtlamaları kaldırmayı, böylelikle öğrencilerin bağımsızlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Bunların yanı sıra üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin özel gereksinim duyan bireyler ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyini arttırmak üzere hizmetler geliştiriyor ve bu hizmetleri değerlendiriyoruz.