Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

İktisadi İşletme Müdürlüğü

 Öğrencilerin barınma, beslenme, çalışma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, bu amaçla bütçe imkânları nispetinde okuma salonları, öğrenci kantin ve konaklama ve diğer kolaylık tesisleri açmak.

 Öğrencilerin ruh ve beden sağlığını korumak.

 Öğrencilerin ders dışı ve dinlenme zamanlarını değerlendirmeleri için, yine bütçe imkânları dâhilinde, mediko sosyal merkezleri açmak.

 Toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salonu ve sahaları, kamp yerleri kurmak ve bunların öğrenciler tarafından en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak.

 Öğrencilerin yeteneklerinin ve kişiliklerinin gelişmesine olanak sağlayacak hizmetler sunmak.

 İhale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek.

 İhale edilen işlerin kontrolünü yapmak ve hak edişlerini düzenlemek.

 Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.