Genel Tanıtım

Kompozisyon ve Şeflik Bölümü

2021 yılında kurulan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Bestecilik ve Şeflik Bölümü, besteciliğin ve şefliğin çeşitli alanlarında eser veren ve bu eserleri ile ulusal ve uluslararası önemli sahnelerde yer almış ödüllü öğretim kadrosu tarafından şekillenen “fikri, vicdanı ve irfanı hür” eğitim anlayışı doğrultusunda oluşturduğu özgün yaklaşımı ve yapısıyla, gelenekten beslenen, özgür fikirleriyle geleceği besleyebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde önder ve örnek sanatçılar yetiştirmeyi

 Anadolu ve çevresindeki kültürlerin müziklerini derinlemesine bir anlayışla sunan

 Dünya’daki bütün müzik tekniklerine açık

 Yaratıcılık ve icracılığın bütünleştiği ve öncelikli olduğu

 Dünya ile sürekli ve etkin biçimde iletişim halinde olan

 Öğrenci ve öğretmenin zamanlarının değerini bilerek, en yüksek derecede üretkenliği hedefleyen

 Keşfetmeyi ve araştırmayı özümsemiş sanatçılar yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim sistemi ile hedeflemektedir.