Sergi Başvuru

MGÜ Sanat Galerisi
Sanat Galerisi Sergi Başvuru Image
Sergi Başvuru Şartları

Sanat Galerisinde sergi açmak isteyen sanatçı veya kuruluş bir dilekçe ve dosya ile Galeri Sanat Yönetmenine başvurur. Seçici Kurul tarafından ön değerlendirmeye alınan eserlerin sergi tarihleri başvuru sahiplerinin istekleri göz önünde bulundurularak Sanat Yönetmeni ve Seçici Kurul tarafından belirlenir.

Sergi süresi en fazla 15 gün olmakla birlikte gerektiğinde bu süre Galeri Sanat Yönetmeninin onayı ile arzu edilen miktar kadar uzatılabilir. Sergi sahiplerince, sergi tarihlerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, Galeri Sanat Yönetmenine en az otuz gün önce yazılı olarak bildirilir.

Açılacak sergilerin davetiye, afiş ve kokteyl giderleri sergi açacak kişi ya da kurum tarafından karşılanır. Galeri Sanat Yönetmeninin önereceği eserler içinden bir tanesi, Üniversiteye hediye edilir.

Şahsi ya da kurumsal sergi başvurularında bulunan sanatçılar, ambalaj ve kargo giderlerini kendileri karşılar. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bu konuda sorumluluk almaz. Sergi açan sanatçı veya kuruluşlar, sergi mekânlarında meydana getirdikleri her türlü hasardan sorumludurlar.

Sergi açılışlarında ve sergi süresince Galeri Sanat Yönetmeni denetiminde Galeride müzik yayını yapılabilir. Galeride sergilenen eserlerin satışları serbesttir. Satışlardan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi adına % 15 komisyon alınır. Satışın gerçekleştirilmesinden sergi sahibi sorumludur. Komisyon, sergi bitiminde Galeri Yönetimine ödenir.

Üniversitemizce satın alınacak eserler için % 15 – % 5 kurum komisyonu düşülerek eserin bedeli ödenir. Sergide satılan eserlerin alıcıya teslimi sergi sonunda sergi sahibi tarafından yapılır.

Galeride sergilenen eserler, serginin kapanmasından itibaren bir hafta içinde geri alınır. Bu süre sonunda alınmayan eserlerin hasar görmesinden veya kaybından Üniversite ve Galeri Yönetimi sorumlu tutulamaz.

Sergilenen eserlerin normal gözetim ve korunması Galeri Yöneticiliğince yerine getirilir. Ancak ilave tedbirlerin alınması ve eserlerin sigorta ettirilmesi, sergileyen kuruluş ve sanatçıya aittir. Meydana gelebilecek zararlardan Galeri Yönetimi sorumlu tutulamaz.

Sergilenen eserlerin fotoğraf ve filmlerinin alınabilmesi eser sahiplerinin yazılı izinlerine bağlıdır.