Genel Tanıtım

Müzik Teknolojisi Bölümü

Müzik Teknolojileri, bilim, teknoloji ve sanatın etkileşimde olduğu, müzikte ve teknolojide üst seviyede bilgi birikimi gerektiren, sanatsal ve sanat dışı ses teknolojisi konularını kapsayan geniş bir yelpazeyi içermektedir. Alanı ilgilendiren donanım, yazılım ya da benzeri araçların kullanılması, dönüştürülmesi veya yeni modellerinin tasarlanması için fizik, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği gibi temel branşlar ile etkileşim içindedir.

Müzik Teknolojileri Bölümü; sanatsal faaliyetlerde kullanılabilecek teknolojik bilgilerle donanmış, edindiği bilgileri akademik çalışmalarda ve ilgili medya sektörü uygulamalarında kullanma becerisini kazanmış, ulusal ve uluslararası akademik ve sanatsal gelişmeleri takip edebilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimiz lisans ve lisansüstü öğrenimleri boyunca aldıkları disiplinlerarası eğitim sayesinde kendi çalışma alanlarının dışındaki alanlara da kolaylıkla uyum sağlayacaktır.

Müzik üretiminin her aşamasında yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarından dolayı mezun olan öğrencilerimiz gerek özel sektör gerekse kamu kurumlarında bulunan müzik sanatının ortaya çıkardığı geniş iş alanlarında çalışma imkânlarına sahiptir.

Müzik Teknolojileri programı, öğrencilerine müzik sanatı ile ilgili azami bilgi ve beceriyi kazandırmak için, aynı fakülteyi paylaştığı Müzikoloji ve Müzik Teorisi programları ile yakın işbirliği içerisindedir.

Mezun öğrenciler ses kayıt stüdyolarında, konser seslendirmelerinde, medya kuruluşlarının ses ile ilgili birimlerinde, ses yazılımı firmalarında veya yazılım firmalarının ses departmanlarında, film için ses kaydı ve tasarımı alanında, oyun sesi tasarımı alanında, ses elektroniği imalat ve tasarım firmalarında, enstrüman imalat ve tasarım atölyelerinde uzman kişi sıfatıyla görev yapabilirler. Bunlara ek olarak üniversitelerde akademik çalışma yapmaları, akustik araştırma laboratuvarlarında ses ile ilgili teknoloji birimlerinde araştırmacı, uzman ya da sanatçı olarak çalışma olanakları mevcuttur.

Ses Kayıt Teknolojileri

Ses kayıt teknolojileri; sesin kaydedilmesi, düzenlenmesi ve duyurulması ile ilgilenen alandır. Bu çalışma alanına yoğunlaşan öğrenciler akustik sesin kayıt, miks ve mastering aşamalarına dair donanımı, yazılımı ve teknikleri öğrenir. Aynı zamanda bu süreçlerde önemli rol üstlenen ses fiziği, matematik, elektronik ve dijital teknoloji gibi alanlara dair teorik bilgiye sahip olur.

Çalgı Yapım Teknolojileri

Gerek stüdyo kaydı gerekse konser seslendirme etkinliklerinin vazgeçilmez unsuru olan çalgıların türsel, yapısal, tınısal ve icrasal özelliklerinin incelenmesini amaçlar. Bu etkinliklere zemin oluşturmak üzere çalgıların malzemeleri, doğal tınıları, ses genişlikleri, yapım ve bakım bilgileri gibi noktalarda öğrencilere hem teorik hem uygulamalı bilgiler verilir.

Ses Programlama

Ses programlama, yazılımcılıkta ses üzerine yoğunlaşır. Sesin dijitalizasyonu, dijital sesin düzenlenmesi, sesin programlanması, yazılımlara ses entegrasyonu, dijital sinyal işleme gibi konular, ses programlamanın alanına girer. Bu konu üzerine eğilecek öğrenciler temel programlama, matematik, dijital sinyal işleme ve yazılım geliştiriciliği konularında bilgi sahibi olur.