Balaban

Eğitimciler

No personnel found, please create the personnel post to use the item.

Balaban

Üflemeli Çalgılar

Balaban kamışla çalınan üflemeli bir çalgıdır. Gövde, kamış ve kıskaç olmak üzere üç ana bölümden oluşan balaban özellikle Azerbaycan geleneksel musikisinde çok kullanılan bir çalgı olarak göze çarpmaktadır. Gürcistan’da Duduki, Ermenistan’da duduk ve Türkiye de Mey adı ile bilinen çalgılarla aynı çalgı ailesinden olan balaban karakteristik icra üslubu ile bu çalgılardan ayrışmaktadır.

Balaban, Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin birçoğunda kullanılan nefesli çalgılar grubuna ait bir çalgıdır. 9-10 adet ses perdeli olanları Azerbaycan ve Türkistan’da kullanılmaktadır. Yaklaşık 1,5 oktava yakın bir ses aralığı vardır. Gürgen, ceviz, erik ve benzeri sert ağaçlardan yapılanları olsa da en uygunu kayısı ağacından yapılanıdır.

Sesinin zayıf olmasından dolayı daha çok kapalı mekânlarda ve oda toplantılarında çalınmaktadır. Kamış üzerindeki kıskaç sayesinde ses inceltilip kalınlaştırılabilmektedir. Ana gövde, kamış ve kıskaç olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır. Kıskacın kamış üzerinde aşağı veya yukarı doğru itilmesiyle yaklaşık bir perdelik ses değişimi yapılabilmekte ve bu özelliği ile çalgı gruplarına hemen uyum sağlayabilmektedir.

Azerbaycan Âşık Musikisinde de kullanılan bu çalgı, Azerbaycan halk müziğinde solo ve toplu icralarda kullanılmaktadır.

Okulumuzda Balaban Eğitimi

Fotoğraf Galerisi

Video Galerisi