Lisans

Çalgı Eğitimi Bölümü
Çalgı Eğitimi Lisans Programı 1 yıl bilimsel/sanatsal hazırlık ve dört yıl lisans eğitimi olmak üzere beş yıllık eğitim sürecini kapsamaktadır. Müzik Teorisi ve Uygulamaları alanında yeterlilik sınavını geçen adaylar hazırlık sınıfından muaf tutulurlar. Çalgı Eğitimi programı altında adaylar eğilimlerine ve müzikal geçmişlerine göre ilgili çalgı branşı bünyesinde eğitim görürler.