Flüt

Eğitimciler

No personnel found, please create the personnel post to use the item.

Flüt

Üflemeli Çalgılar

40.000 yıllık geçmişi ile insanoğlunun kullandığı ilk çalgıdır. Tahta üflemeli çalgılar ailesi üyesi olan flüt, 1600’lı yıllardan itibaren besteciler tarafından solo, oda müziği ve senfonik eserlerde kullanılmaya başlanmıştır. 1950’lili yıllardan itibaren mistik akımların ön plana çıkmasıyla birlikte popülerlik kazanan flüt, günümüzün vazgeçilmez çalgılarından birisi haline gelmiştir.

Yıllar boyunca yapımında tahta, cam, fildişi, kemik ve çeşitli metallerin kullanımı söz konusu olan flüt, modern yapısını 1847 yılında Alman yapımcı Teobald Boehm’ün, İngiliz yapımcı Charles Nicholson’un etkisi ile geliştirdiği gümüş (Boehm sistem) flüt ile kazanmıştır.

Günümüzde 3.5 oktavlık ses aralığına sahip olan flüt, tek sesli bir çalgı olmanın dışında, modern çalım teknikleriyle de çok sesli bir çalgı olma özelliği de kazanmıştır.

Okulumuzda Flüt Eğitimi

Kurumumuz Ulusal ve uluslararası platformda ülkemizi icracı ve akademisyen olarak temsil edecek yetenekli gençleri yetiştirmeyi hedefler. Lisans, yüksek lisans programlarında eğitim veren kurumumuz, flüt eğitimine 2019-2020 ders döneminde başlamıştır. Konservatuvar (lise) ve Güzel Sanatlar Lisesi mezunlarını belli bir sınav müfredatı ile lisans giriş sınavına alan kurumumuzda 4 yıllık lisans eğitim programı uygulanmaktadır. Bu eğitim boyunca flüt, resital, oda müziği, orkestra repertuvarı gibi derslerle çağdaş bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Fotoğraf Galerisi

Video Galerisi